Hård C-kritik mot vargpolitiken

Centerpartiet i Skövde vill till berörda statsråd i regeringen med skärpa framhålla den ohållbara situation som nu råder i ”varglänen” i Mellansverige. Med stor bestörtning konstaterar vi att regeringen just nu har en ”ickepolitik” i denna infekterade fråga, skriver Karin Thorstensson, ordförande för Skövde-Centern och Jan Hermansson, ledamot i partiets kretsstyrelse.

Man hänvisar till olika utredningar och EU, det vill säga att man inte äger frågan just nu. Under tiden är läget mycket akut i berörda län. Djurhållare, jägare och andra berörda ser hur deras livsbetingelser försvåras eller slås i spillror, samtidigt som vargstammen accelererar långt över 2009 års riksdagsbeslut om ett tak på 210 individer.
Många olika organisationer är mycket negativa till den pågående utvecklingen, bland andra LRF, Svenska kennelklubben, olika jägarorganisationer, även politiska partier lokalt och regionalt.
Varför avslås ansökningar om skyddsjakt?
Vi kan tyvärr konstatera att den utlovade och mer omfattande skyddsjakten ej blivit av. 
Hur blev det med den regionala förvaltningen som utlovades? Varför ger länsstyrelserna inte fler tillstånd till skyddsjakt på inkomna ansökningar? 
Mer eller mindre regelmässigt blir det avslag på de flesta inkomna ansökningar. Tre län i Mellansverige får i princip ta ansvar för den skandinaviska vargstammen – en orimlig börda som inte är hållbar ur något perspektiv.
När licensjakten på varg infördes för ett par år sedan var ett av de bärande motiven för detta att det skulle öka acceptansen för varg hos berörd lokalbefolkning.

Svekdebatten rasar
Nu känner man sig bortglömd och sviken igen, svekdebatten rasar för fullt bland berörda.  

Så tvärtemot regeringen önskan minskar nu acceptansen för vargen drastiskt. Vem tjänar på detta? Knappast den svenska vargpopulationen. 
Vi vill också påminna om att allianspolitiker åkte runt i varglänen inför valet 2010 och utlovade vargjakt med mera – nu vet vi hur det gick. 
Med risk att bli dragen inför EU-domstolen stoppades vargjakten av svenska myndigheter. Det var uppenbarligen viktigare att tillfredsställa EU-kommissionen än den drabbade inhemska befolkningen. Regeringens trovärdighet i denna fråga är tyvärr borta. 
I den samsyn som tidigare fanns mellan den svenska regeringen och bland andra jägarorganisationerna om rovdjursförvaltningen, ingick en försiktig jakt på varg för att på ett klokt och långsiktigt sätt få en hållbar linje som accepteras av de flesta parter. 
Känner sig svikna och lurade
Nu har jägarorganisationerna hoppat av detta samarbete då man känner sig sviken och lurad av regeringen. Man har dessutom i förtvivlan och desperation över detta inlett en eftersöksbojkott, det vill säga jägarna ställer inte längre upp på att söka upp och avliva trafikskadade djur, främst klövvilt. 
Det viktigaste verktyget i denna speciella jakt är hundarna, man vill helt enkelt inte riskera att hundarna blir angripna av varg, vilket tyvärr blivit allt vanligare i varglänen. Denna eftersöksbojkott sprids nu allt snabbare, även utanför ”varglänen” som en sympatiåtgärd. Årligen sker cirka 40 000 trafikolyckor med vilt. 
Minst 126 hundar vargdödade
Sedan augusti 2007 har 126 hundar dödats av varg, merparten är jakthundar under jakt. Detta är endast de hundar där länsstyrelsen utbetalat ersättning, fler oanmälda dödade hundar torde finnas. 
Mest frekvent är angreppen från Dalarna, Värmland och Gävleborg. Under 2011 dödades eller skadades cirka 450 tamdjur, främst får, av varg i Sverige. Den svenska fåraveln är starkt hotad då fler djurhållare känner sig motarbetade av myndigheterna. 
Centerpartiet har en stark förankring på landsbygden – många av våra förtroendevalda är djurhållare och jägare. Därför känns det extra tråkigt när två statsråd med tillhörighet i vårt eget parti är så förtvivlat passiva och försiktiga i denna för landsbygden så viktiga fråga.
”Varg går före människor”
Centerpartiet i Skövde vill med denna skrivelse uppmana och vädja om omedelbara åtgärder samt att visa solidaritet med de utsatta människorna. Det kan inte vara rimligt att skyddet av vargen går före människors livssituation.
Vi vill se handlingskraft från er – det behövs inga fler utredningar och ängslig väntan på vad EU-kommission har för åsikter. Ni är valda av svenska folket för att tillvarata våra intressen här hemma i första hand – vi väntar otåligt på att något konkret skall hända som avsevärt förbättrar situationen.
 
Karin Thorstensson, ordförande för Centerpartiets kretsstyrelse i Skövde, Jan Hermansson, ledamot i styrelsen

Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...