Häxjakt mot jägare som gått till EU-domstolen

Jag har, som många andra, följt med i Sture Nilssons försök att ha rätt till jakt på sin egen mark. Han har vänt sig till EU-domstolen. Det är bra att frågan tas upp och prövas igen, men jag reagerar mot den ”häxjakt” och ”svartmålning” som vissa nu utövar mot denna person som bara använder sig av det förfaringssystem vi medborgare är hänvisade till. Därför känns det angeläget att läsarna ges en bredare beskrivning av bakgrunden.

I Sverige finns i dag två organisationer som verkar för jakten i Sverige, Svenska Jägareförbundet samt Jägarnas Riksförbund (JRF).
JRF är det mindre förbundet, som bland annat verkar för rätten till jakt på egen mark.
Svenska Jägareförbundets lokala avdelning i Skellefteå heter Skellefteåbygdens jaktvårdskrets.
Där finns en ”inre kärna” med bland andra två aktiva journalister.
Älgjakten har under åren utvecklats och förenklats. 1992 tilläts älgskötselområden bildas. Där upprättas treåriga skötselplaner tillsammans med markägare, skogsbolag och jägare. Femvägsskälet var först i Skellefteåområdet. Skellefteå-kretsen gjorde allt för att förhindra att detta område bildades 1992.
Länsstyrelsen tvingade Skellefteåkretsen att bilda egna älgskötselområden 2004. Men där fortsatte man sedan felaktigt att kalla älgförvaltningen Skellefteåmodellen. Inga samrådsmöten skulle behöva hållas och så vidare. Fortfarande är det den ”inre kärnan” som styr och ställer och bland annat upprättar skötselplaner. De vill inte delegera ut detta arbete till berörda parter som det var tänkt. Tyvärr blir inte markägare och jägare upplysta hur älgförvaltningen bör fungera. Deras talan i Skellefteåområdet förs av den ”inre kärnan”, det vill säga Skellefteå jaktvårdskrets.
Utvecklingen inom jakten går framåt, men med felaktig ocj bristande information kan den bromsas, ett tag i alla fall.
Jag vill som markägare och jägare helst inte styras på detta sätt. Att nu Svenska Jägareförbundets medlemmar ger sig på och förlöjligar en medborgares fulla rätt till prövning, är beklagligt.
Sopa framför egna dörrar först!