Maria Norrfalk tillbakavisar Malte Sandströms påståenden hur älgjaktsbeslut processats fram.
Foto: Foto: Ulf Palm/länsstyrelsen

Maria Norrfalk tillbakavisar Malte Sandströms påståenden hur älgjaktsbeslut processats fram.

”Hövdingar företräder staten”

Vems intressen företräder landshövdingen? Den frågan ställer Malte Sandström i en debattartikel. Den texten kan läsas här
I artikeln ifrågasätter han min respekt för Dalarna och för demokratin.

Svaret är enkelt. Som landshövding företräder jag staten och inget annat. Jag ska i denna ämbetsroll se till att de beslut som fattats av riksdag och regering blir genomförda i vårt län.
I det uppdraget ligger också att väga in länets intressen.
Detta är landshövdingens och länsstyrelsens uppdrag i den svenska demokratin.
Ett annat sätt att formulera det hela är att stå upp för och respektera demokratiskt fattade beslut även när särintressen drar åt olika håll. Det är grunden även för viltförvaltningen i länet.

Ogrundat om älgjaktsbeslut
Med detta sagt vill jag också korrigera Malte Sandströms fullständigt ogrundade påståenden om att de älgjaktsbeslut som fattats skulle ha processats på ett annorlunda sätt. Det är helt otänkbart – både ur ett rättssäkerhetsperspektiv och ur mitt personliga perspektiv.

 

Maria Norrfalk, landshövding Dalarna