Från vänster i bild: SD-politikerna Runar Filper och Mats Nordberg.
Foto: JRF & Riksdagen Från vänster i bild: SD-politikerna Runar Filper och Mats Nordberg.

Slutdatum för ripjakt bör senareläggas

Slutdatumet för ripa bör senareläggas i hela utbredningsområdet och jakten vara tillåten till och med den 31 mars i Norr- och Västerbotten. Det skriver Sverigedemokraternas riksdagsledamöter Runar Filper och Mats Nordberg.

Jakttiderna är centrala verktyg i arbetet med att förvalta vilt, och hur de utformas påverkar och engagerar många.
Regeringen beslutade den 6 maj 2021 om tidigarelagda slutdatum för ripjakt. Beslutet möttes av skarp kritik och fick regeringen att backa om jakttidernas slutdatum i Norr- och Västerbottens län. De nu beslutade jakttiderna gäller från den 15 juli 2021.
Efter vårens alla turer kring de nya jakttiderna, återstår fortfarande flera åtgärder för att få en sammanhållen och mer homogen tidskalender över ripjaktens slutdatum.
Det annars ofta jaktkritiska Naturvårdsverkets preliminära förslag i jakttidsöversynen var att jakttiden skulle förlängas till den 15 mars i hela utbredningsområdet för ripan, något regeringen valde att frångå.

Nygammalt beslut
Fram till i år har det varit tillåtet att jaga ripa ovanför lappmarksgränsen fram till den 15 mars i hela Norrbotten och Västerbotten och till den sista februari i Jämtland.
Regeringens nygamla beslut innebär att ripjakten fortsatt kommer att avslutas den 28 (29) februari i Älvdalens kommun samt i Jämtlands län och den 15 mars ovan lappmarksgränsen i Västerbottens och i Norrbottens län.
Jaktslutet i resten av Västerbottens, Norrbottens och Dalarnas län kommer att vara den 15 februari.
Allmän jakt på ripa kommer även fortsatt att vara tillåten i Värmlands, Gävleborgs och Västernorrlands län, med samma jakttid som tidigare år, det vill säga från 25 augusti till den 15 november.

Senare slutdatum
Alla som bor i norra Sverige vet att fram till och med februari är förhållandena sådana att det i praktiken är omöjligt att jaga på fjället och att detta innebär att vinterjakten på ripa försvåras eller helt omöjliggörs.
Sverigedemokraterna anser därför att det bör vara ett senare slutdatum för ripjakten i vidsträckta Norr- och Västerbotten.
Ripjakt bör vara tillåten fram till och med den 31 mars. Vi anser också att slutdatumet för jakttid på ripa bör senareläggas över hela utbredningsområdet och att det därför ska vara tillåtet att jaga ripa till den 15 mars i Jämtlands och Dalarnas län, samt i Värmlands, Gävleborgs och Västernorrlands län i enlighet med Naturvårdsverkets preliminära förslag i jakttidsöversynen, vilket motiveras av ripinventeringar och forskning om ripor och jaktens påverkan på dessa.

RUNAR FILPER (SD)
riksdagsledamot Värmlands län, miljö- och jordbruksutskottet

MATS NORDBERG (SD)
riksdagsledamot Dalarnas län, miljö- och jordbruksutskottet