Foto: Jägarnas Riksförbund Fortsatt väntar vi på beslut om förenkling i förvaltningen av stora rovdjur, skriver Solveig Larsson.

JRF arbetar vidare med att förenkla jakten

Under 2022 har vi stora uppgifter att arbeta vidare med för att förenkla jakten under ansvar, frivillighet och samarbete, skriver JRF:s förbundsordförande Solveig Larsson.

Nu har vi dagarna före jul passerat årets kortaste dag. Sakta under det nya årets kan vi glädjas åt att det livgivande ljuset börjar komma åter och vi kan se fram mot en ny vår om några månader.

En liten återblick på 2021 präglas av coronavirusets härjningar, klimatförändringsoro och oreda i regeringen. Nu har vi i advent glädjande återfått en minister med ansvar för landsbygd, dit jaktfrågorna hör, och en ny regim på miljödepartementet.

Jaktfientlig inställning i EU

Stora delar av jaktpolitiska beslut som påverkar svensk jakt och viltvård grundas på EU-regler. EU har fortsatt sin jaktfientliga inställning under 2021 med försök att förbjuda jakt på 10 procent av ytan i hela EU, vilket vi har lyckats stoppa, men fortsätter att driva förbud mot bly i ammunition.

Med kortsiktiga klimatargument försöker EU också minimera skapandet av ungskog (genom förbud för hyggen), som skulle leda till drastiskt negativ inverkan på möjligheterna för bland annat skogens konung, älgen, att finna föda.

I EU-kommissionens nya vägledning om strikt skyddade arter fortsätter EU att nonchalera vetenskap och driver stelbent sin antijaktlinje.

Absurd situation

JRF arbetar för att förenkla jakten med ansvar, frivillighet och samarbete. I arbetet med förenkling av jakttiderna som uppdaterades den 1 juli 2021 har vi också fått mer möjlighet till jakt på flera arter.

Fortsatt väntar vi på beslut om förenkling i förvaltningen av stora rovdjur. 2022 startar med en vargjakt som bara är en ”tummetott” av vad som behövs för att förbättra läget för drabbade. En fråga som omgående behöver rättas till är att det måste gå att överklaga beslut även för att utöka licensjakt på stora rovdjur.

Dagens situation är absurd där drabbade förnekas rätt, medan rovdjurskramare har rätt att få beslut prövade och sänkta – trots att det är helt uppenbart att antalet stora rovdjur underskattas i inventeringarna.

Undersökningar visar också att tilltron till rovdjurspolitiken är i botten bland berörda, och i den politiska debatten hörs allt fler som har insett det som JRF har framfört i många år. Vi ser fram emot att det efter riksdagsvalet i höst sker förändringar.

Välkommen med i JRF

Vi har stora arbetsuppgifter att arbeta vidare med för att förenkla jakten under ansvar, frivillighet och samarbete, så att vi får den bästa viltförvaltningen utifrån lokala naturgivna förhållanden.

Välkommen med i det viktiga arbetet under 2022 för fortsatt förvaltning av vårt kulturarv, den nordiska jakten.