Junilistan välkomnar vargdom

EG-domstolen har avlagt en dom som gör det möjligt för de finländska myndigheterna att bevilja jaktlicenser för skyddsjakt på varg även i framtiden. Junilistan välkomnar EG-domstolens beslut, eftersom den öppnar för fortsatt nationellt inflytande över vargjakten, skriver Hélène Goudin, aktiv i EU-parlamentets jaktintergrupp.

EU-kommissionen drog Finland inför EG-domstolen år 2005, på grund av den finländska skyddsjakten på varg.

Kommissionen framhöll att Finland måste ha en vargstam på minst 1 000 vargar innan skyddsjakt får tillåtas.

Domen möjliggör fortsatt skyddsjakt, dock under förutsättning att den jakt som bedrivs bevisligen förhindrar allvarliga skador på grödor och boskap.

EU-institutionerna kommer att ha synpunkter på medlemsstaternas rovdjurspolitik även i framtiden, eftersom domstolen anser exempelvis att Finland har gjort fel som har beviljat jaktlicenser på varg också i förebyggande syfte, alltså för vargar som inte har varit problemindivider.

Det är de nationella parlamenten eller de lokala myndigheterna som skall fatta beslut om jakt på varg.

Hélène Goudin, Junilistan
Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...