Junilistan välkomnar vargdom

EG-domstolen har avlagt en dom som gör det möjligt för de finländska myndigheterna att bevilja jaktlicenser för skyddsjakt på varg även i framtiden.
Junilistan välkomnar EG-domstolens beslut, eftersom den öppnar för fortsatt nationellt inflytande över vargjakten, skriver Hélène Goudin, aktiv i EU-parlamentets jaktintergrupp.

EU-kommissionen drog Finland inför EG-domstolen år 2005, på grund av den finländska skyddsjakten på varg.

Kommissionen framhöll att Finland måste ha en vargstam på minst 1 000 vargar innan skyddsjakt får tillåtas.

Domen möjliggör fortsatt skyddsjakt, dock under förutsättning att den jakt som bedrivs bevisligen förhindrar allvarliga skador på grödor och boskap.

EU-institutionerna kommer att ha synpunkter på medlemsstaternas rovdjurspolitik även i framtiden, eftersom domstolen anser exempelvis att Finland har gjort fel som har beviljat jaktlicenser på varg också i förebyggande syfte, alltså för vargar som inte har varit problemindivider.

Det är de nationella parlamenten eller de lokala myndigheterna som skall fatta beslut om jakt på varg.