Forskning har visat att vistelse i skog ger positiva hälsoeffekter, och att jaga måste ge än mer hälsovinst, skriver Solveig Larsson.
Foto: Bertil Pettersson Forskning har visat att vistelse i skog ger positiva hälsoeffekter, och att jaga måste ge än mer hälsovinst, skriver Solveig Larsson.

Kulturskydda jakten!

Årets förbundsstämma tillstyrkte en motion om att arbeta för att kulturskydda vår unika jakttradition, vilket Jägarnas Riksförbund därför har i uppdrag att göra, skriver förbundsordförande Solveig Larsson.

Nu pågår en härlig tid när vi under trevlig samvaro i skog och mark bedriver kulturarvet jakt med såväl två- som fyrbenta vänner. Inramningen av höstens färgsprakande kuliss, som kryddas med glittrande sol, ger många möjligheter att njuta. Långa stunder i stilla väntan, ofta med en sprakande brasa, ger tid för reflektioner.
Det är en fin kontrast till vardagens sorl, och en hälsosam distans till vardagssysslorna skapas. Minnen som etsar sig fast, när hundskall ökar och beredskap att skjuta övergår till verkställande. Därpå följer en kort stund, som känns som evighet, innan bekräftelse fås att ett vilt är fällt. Förutom ett utmärkt klimatsmart kött får vi även anekdoter att dela i jaktlaget.
Det är avkoppling och extrem anspänning i jakt, samt en känsla av tillhörighet med både jaktkamrater och tidigare generationers jägare. Forskning har visat att vistelse i skog ger positiva hälsoeffekter, och att jaga måste ge än mer hälsovinst.

Jägare är kulturbärare
Jakt är även att bära ett kulturarv vidare genom generationer från de första människorna, som kom till våra områden efter istiden, till dagens jägare. Hjälpmedlen för jakt är kraftigt förändrade genom tiden, men samtidigt finns mycket kvar där vi frivilligt samarbetar och tar ansvar för att gemensamt nå jaktlycka.
Vi som jagar är kulturbärare som länkar vår unika jakttradition, med hundar som skällande talar om var vilt finns, vidare till nästa generation. Detta har en motion, som årets förbundsstämma tillstyrkte, fångat upp, och vi har nu uppdraget att arbeta för att kulturskydda jakt.
Eftersom Sverige har ratificerat Unescos konvention för tryggande av det immateriella kulturarvet har Sverige möjlighet att utse jakt, antingen som helhet eller särskilda delar av jakten samt de jaktmetoder som används, som ett immateriellt kulturarv som därmed ska skyddas. På så sätt skulle samhället bekräfta att vi jägare, utöver den samhällsnytta som vi gör, även bär en central del i svensk kultur och att den gärningen är en värdefull del av dagens Sverige.

JRF:s arbete ger avtryck
Vildsvinen, som har utrotats historiskt och nu efter återinplantering extremt snabbt har tagit platsen som det klövvilt som det finns mest av i landet, orsakar även viltbyråkratin arbete. I dagarna har både förslag på en ny nationell förvaltningsplan och förslag på förenkling i avsättning av vildsvinskött kommit. Därtill har myndigheterna en handlingsplan för att undvika att afrikansk svinpest ska drabba Sverige, och regeringen håller på att damma av förslag på att förbjuda utfodring.
Det är glädjande att förslag finns på förenkling och att vissa kostnader föreslås tas bort, samt att insikt om att jakttryck behöver öka på hondjur blivit uppenbar. JRF:s arbete med att förenkla jakten ger avtryck!