Foto: Robert JidesjöÄlgförvaltningens viktigaste del är att försöka höja genomsnittsåldern på älgarna. Det görs lättast med ökad kalvavskjutning.

Låt alla delta i älgjakten på lika villkor

Nu är det här, Maria Norrfalks älgjaktsförslag som ska lösa alla problem? Jag kan naturligtvis inte, liksom ingen annan i detta skede, bekräfta att så blir fallet. Men eftersom förslaget till synes ger förutsättningar för många olika lösningar baserade på frivillighetens grunder, så borde det finns möjligheter att lösa många av de problem vi har i dag.

Utan att gå in närmare på de bitarna vill jag dock ta upp en sakfråga som i mitt tycke inte har fallit i god jord. Utredningen talar om att skilja ut små marker som endast skulle ges möjlighet att skjuta älgkalv under fem dagar.
Dessa mindre marker skulle dessutom inte med säkerhet kunna få ingå i det stora älgförvaltningsområdet om de så begär och därmed inte ges möjlighet att jaga när alla andra jagar. För
att kunna förstå det negativa i den biten tar jag upp några avgörande argument i hur en god älgförvaltning lättast kan åstadkommas.

Ökad kalvavskjutning
Älgförvaltningens viktigaste del är att försöka höja genomsnittsåldern på våra älgar. Det görs lättast med ökad kalvavskjutning. Genom en sådan avskjutning ökar produktiviteten radikalt på de kvarvarande älgarna!
En älgstam med hög produktivitet kan hållas låg under vintern och åsamkar därmed mindre skador på skogen. 
Vid en allt för hård avskjutning kan skadan snabbt repareras på grund av den förhöjda produktiviteten. Vi får helt enkelt en mer lättstyrd älgstam. Alla borde vara intresserade av en sådan möjlighet!

”Missunna inte de små markägare jakten”
Som ni ser bör det göras en ny utvärdering och ett nytt ställningstagande om kalvjakten. Till dem som missunnar dessa små markägare att få jaga hela hösten kan jag nämna att de små markerna genom sin mindre effektiva jakt endast tar till sig en mindre del av älgarna. De skapar dessutom många jakttillfällen.
Uttaget där, sett utifrån arealen, är klart mindre än på de större jaktområdena. Målet med förslaget om en ny älgförvaltning är att förenkla och minska administrationen inom jakten. Utifrån dessa argument är det lätt att kräva en förändring i förslaget som möjliggör för alla att delta i jakten på lika villkor!

Sture Nilsson, Sjulsmark
Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...