Förbundsordförande Solveig Larsson.

LEDARE: Jakt väcker starka känslor

Jakt ger angenäma känslor för utövarna och väcker också starka känslor i debatter. Inte minst när vetenskapens fakta inte syns där viltförvaltningen genomförs. Det skriver JRF:s förbundsordförande Solveig Larsson.

Jakten ger många känslor i livet: förundran, glädje, spännande korta ögonblick, långa stunder i stillhet, trötthet efter lång dag i skog och mark och fina minnesbilder. Den ger också starka känslor i debatter, när olika uppfattningar lyfts fram. Vetenskapliga fakta möter upplevd verklighet i praktiken, och när vetenskapens fakta inte syns där viltförvaltningen genomförs under jakt och viltvård, då försvinner tilltron.

Både jägare och markägare brukar resurser och ser fram mot att skörda resultat av god förvaltning. Viltet nyttjar i hög utsträckning väl brukade markers goda tillväxt av gröda på fält samt unga skogars överflöd. Viltet anpassar sig efter klimatförändring och strikt skyddade arter av både stora rovdjur och stora fåglar förökar sig snabbt. Oväntade händelser, som utbrott av afrikansk svinpest, innebär drastiska förändringar. Observerade vetenskapliga data blir snabbt föråldrade i verklighetens snabba förändringsprocess.

”Starka känslor och stor förändring kan också ge god utväxling när vi samarbetar.”

Men starka känslor och stor förändring kan också ge god utväxling när vi samarbetar. Vi har mycket som förenar – lyft fram möjligheter och uppmuntra god förvaltning av vilt, jord och skog!

JRF har träffat statssekreteraren

Regeringen har under året startat flera centrala uppdrag inom viltförvaltningen, både som regeringsuppdrag till myndigheter och utredningar, där en översyn av jaktlagstiftningen är den som vi nu väntar på.

Troligen kommer även inom kort initiativ inom vildsvinsförvaltningen, där utbrottet av svinpest har fått upp frågan på högsta politiska nivå, särskilt som våra nordiska grannar trycker på. JRF, med flera organisationer, har för några veckor sedan träffat landsbygdsministerns statssekreterare. Ett par av frågorna som lyftes var antalet vildsvin samt möjligheten till direktförsäljning av vildsvinskött mellan jägare och konsument.

Att förändra politik tar tid

Att förändra politik tar tid och när det gäller internationella politiska beslut blir det än besvärligare. Vi vet det med EU och bevarandedirektiven, som politiken inte har vågat förnya. Nu under 2023 har det kommit positiva tecken, där den svenska regeringen arbetar tillsammans med andra EU-länder och sätter press på EU-kommissionen för att få vargen förvaltningsbar, läs mer här. Förhoppningsvis kan vårt mångåriga pågående överträdelseärende om licensjakt på varg komma till ett avslut.

Även det bedrövliga sälhandelsförbudet verkar EU äntligen ta tag i. Inför kommande val till EU-parlamentet 2024 behöver svenska kandidaters uppfattning om förvaltning av vilt klargöras!