Sportskytten Pia Clerté listar alla problem som uppstår om det införs licenskrav för löstagbara magasin. Det är orimligt att till exempel jägare kan hotas av fängelsestraff om de saknar licens för ett magasin som rymmer mer än fem patroner för målskytte.
Foto: Privat Sportskytten Pia Clerté listar alla problem som uppstår om det införs licenskrav för löstagbara magasin. Det är orimligt att till exempel jägare kan hotas av fängelsestraff om de saknar licens för ett magasin som rymmer mer än fem patroner för målskytte.

Licens för magasin ger flera problem

Regeringens förslag om licenskrav för löstagbara patronmagasin ger en mängd problem för de legala vapenägarna utan att det går att visa på någon konkret vinning, konstaterar Pia Clerté, dynamisk sportskytt och flerfaldig svensk mästarinna. Jägare kan drabbas på ett orimligt sätt. Den som fortsätter öva med tio skotts-magasinet i .22-bössan för jakt kan hamna i fängelse, konstaterar hon.

Regeringens förslag:
”Om ett vapenmagasin påträffas i en kriminell miljö kan det hända att magasinet inte kan beslagtas. Det kan medföra att polisen i dag rent utav måste lämna tillbaka vapenmagasin till personer i den kriminella miljön om ett beslag hävs. Polismyndigheten anser därför att en reglering av alla vapenmagasin på ett tydligt sätt skulle förbättra polisens möjligheter att stoppa illegalt användande av skjutvapen i Sverige.”

Då krävs licens för magasinet
”Förslaget innebär att tillstånd kommer att krävas för innehav av ett löstagbart vapenmagasin, oavsett kapacitet eller storlek, om inte magasinet är avsett för samma ändamål som vapentillståndet.”

PROBLEM MED FÖRSLAGET:
1: Nödvändigt?
Förslaget påstås vara nödvändigt för att inte polisen ska tvingas lämna tillbaka magasin till gängkriminella. Om detta är ett problem, varför har vi inte hört om det tidigare? Varför dök detta problem upp först efter det att riksdagsmajoriteten underkänt regeringens förslag att reglera magasin med hänvisning till EU-krav? Om problemet finns, varför inte lösa det genom en justering av reglerna för beslag och förverkande i BrB 36:3 och RB 27:1? Regeringens förslag på 34 punkter med åtgärder mot gängkriminella innehåller redan i punkt nio en skärpning av förverkande-lagstiftningen. Enkelt att då se till att magasin inbegrips tydligare av befintlig lagstiftning.
2: Definition? Vad är ett magasin? Definitionen saknas. FN tog inte med vapenmagasin i vapenprotokollet eftersom de inte lyckades definiera vad det är. Omfattas även delarna till ett magasin?
3: Rättsäkerhet? Reglera magasin innebär att man öppnar en Pandoras ask av rättsosäkerhet genom avsaknaden av en entydig juridisk definition. Detta oavsett hur än regleringen utformas.
4: Vitala vapendelar? Genom att reglera magasin frångås grundprincipen i svensk vapenreglering, det vill säga att de delar som håller gastryck (låda/pipa/slutstycke/trumma) är tillståndspliktiga men övriga är licensfria. (Förutom ljuddämpare, men där finns riksdagsmajoritet att ta bort licenskravet.) Det innebär också att de tillståndspliktiga delarna kan definieras entydigt och rättssäkert – till skillnad från magasin.
5: Hantering? Tillståndsplikt för magasin betyder att de måste hanteras som tillståndspliktiga delar av handeln (tillstånd krävs för att få sälja), av försvarsmakten (om någon tappar ett magasin i skogen), av alla licensinnehavare (magasinet måste försvaras under lås och får inte slängas när de går sönder).
6: Grandfathering? Saknas ”grandfathering” (det vill säga att nya regler endast innefattar framtida inköp) kommer ett stort antal människor (även icke-vapenägare) riskera att begå brott genom passivitet. Ingen vet hur många magasin som ligger till exempel på vindar eller i sommarstugor. Många skyttar och jägare vet nog inte själva om de har kvar något magasin från ett vapen de tidigare sålt, och har hittills inte haft anledning att bekymra sig.
7: Problem? Regeringens förslag har specifika problem 
A: Laglydiga brottslingar?
Regeringen vill reglera användning av magasin för personer med licens. Det blir ett brott med fängelse i straffskalan att fortsätta öva med tio skotts-magasinet i .22-bössan för jakt, eller att fortsätta tävla i PCC med Rugerstudsaren. Direkt orimligt. Det kan dessutom inte ens på ett långsökt sätt kopplas till någon brottsbekämpningsåtgärd.
B: Licenskrav? Regeringen har inte talat om vad som krävs för licens. Licens kan betyda vad som helst. Från att alla som betalar avgift får licens (som med ljuddämpare till klass 1-vapen) till att ingen i praktiken kan få licens (som vapenlicens för skyddsändamål). Eftersom regeringen nu medvetet inför att den som har ett licensvapen för jakt inte automatiskt skall få licens för ett ”målskyttemagasin” (eller tvärtom) måste ju logiskt gränsen för magasinlicenser sättas högre än för vapenlicenser. Vore licenskraven identiska är ju ett krav på en extra licensansökan onödigt. Vilka grupper av jägare är det som regeringen tänker sig ska beviljas respektive nekas licens och varför? Är detta synsätt på jägarna rimligt? Och hur stävjer detta gängkriminalitet?
C: Inlösen? Regeringen har inte talat om vad som ska hända med alla de som har magasin som omfattas. Ska magasinen lösas in? Ska man tvingas betala 250 kronor i avgift för att få behålla ett glockmagasin (om man inte har en Glock) som nytt kostar 300 kronor? Ska de handlare som inte har vapenhandlartillstånd men som säljer magasin behöva skaffa sig tillstånd. Om de inte vill eller kan det, ersätter staten dem för förlusten?

Denna reglering är helt orimlig och kokar ned till principen: skall man inskränka frihet utan någon konkret vinning?
Svaret är givetvis nej.

PIA CLERTÉ
Dynamisk sportskytt och flerfaldig svensk mästarinna