Foto: Bertil Pettersson Solveig Larsson, förbundsordförande i Jägarnas Riksförbund.

Licensjakt i söder skulle ha mildrat vargavintern

Vargens härjningar, högre energikostnader, inflation och lågkonjunktur. En vargavinter väntar oss. Den skulle ha mildrats av en rejäl minskning av antalet vargar, skriver JRF:s förbundsordförande Solveig Larsson.

För oss som gillar jakt finns det många högtidsstunder denna tid på året. Tyvärr blir de alltmer påverkade av rovdjurens härjningar, både av angrepp på hundar och boskap samt av sorgliga rester av vilda djur som har blivit rovdjursföda efter tydlig kamp.

Södra Sverige är nu också drabbat av vargens härjningar och vi tvingas nog se framför oss en rejäl vargavinter, genom vargens härjningar, högre energikostnader, inflation och lågkonjunktur. Två åtgärder som skulle ha mildrat vargavintern hade varit att licensjakt på varg även genomfördes i södra Sverige och att vi fick ta ner antalet vargar till 170.

Älgantalet minskar fort

I norra Sverige har björnen gått mycket hårt åt älgstammen i betydande områden. Till det kommer det beting som vi jägare lojalt har genomfört och minskat antalet älgar. När därtill älgkalvarna i flera år har försvunnit före älgjakten, så minskar älgantalet fort och rapporter från stora områden pekar på en närmast obefintlig älgtillgång.

Samtidigt vet vi att höstens älgvandring från fjäll mot kust fortsätter att skapa viss koncentration av älg, och med det skador på tallungskog just där. Däremot finns det sommarbete i stort överflöd och rallarros i enorma mängder skapar rödvioletta fagra ungskogslandskap.

Vargen fick utrymme i valrörelsen

Den havererade rovdjurspolitiken har uppmärksammats, och i sommar har SVT i ett antal program belyst frågan. Vargen har också fått utrymme i årets valrörelse med rovdjursmanifestationer. Budkavlen startade i Dalarna i april, fortsatte i flera län, och överlämnades av jägar- och tamdjursorganisationer till riksdagspartiernas representanter vid riksdagshuset i slutet av augusti.

”I många år var Jägarnas Riksförbund tämligen ensamma på barrikaderna, men nu kan vi tillsammans driva fram förändringar i rovdjurspolitiken.”

I många år var Jägarnas Riksförbund tämligen ensamma på barrikaderna, men nu kan vi tillsammans driva fram förändringar i rovdjurspolitiken.

När det gäller rovdjurspolitiken gav riksdagspartierna, som tog emot rovdjursmanifestationen, löften om kraftfulla åtgärder och nu får vi gemensamt följa upp detta när röken har skingrats och en ny regering tillsatts efter årets oerhört jämna valresultat. En klar majoritet av riksdagspartierna har lovat att ändra vargens status i EU så att den får jagas – verkställ det!

Njut av jaktgemenskapen

Ta till vara möjligheterna att njuta av gemenskap i jakt med två- och fyrbenta kamrater och skörda överskottet av årets vilttillgångar. Vi fyller på positiva minnen, får läckert kött till goda måltider med nära och kära, och kan klara kommande vargavinters prövningar bättre!