Forskare hävdar att vargarna ger en bättre mer ”förädlad” älgstam. Många jägare befarar att vargarna snarare innebär en icke jaktbar älgstam. Här en vargriven kalv som flocken inte dödade. Den sargade kalven avlivades av jägare för att stoppa lidandet.
Forskare hävdar att vargarna ger en bättre mer ”förädlad” älgstam. Många jägare befarar att vargarna snarare innebär en icke jaktbar älgstam. Här en vargriven kalv som flocken inte dödade. Den sargade kalven avlivades av jägare för att stoppa lidandet.

Lögn att vargar ger starkare och friskare älgar

Vi vet att vargen i första hand tar älgkalv och fjolingar enligt Skandulvs egna forskningar. Trots detta är myten om att rovdjuren är bättre än jägarna att förvalta en klövdjursstam vitt utbredd.

Senast publicerade De 5 Stora en uppsats från Skåne där det upprepas.

Det kan vara intressant att ta del i en undersökning på hjort norr om Yellowstone. Där finns (fanns) en stor migrerande population. Storleken på mitten av 90-talet var cirka 19 000. Under vinterns migrering var det mycket populärt för jägare att skörda av denna resurs.

2005 hade antalet sjunkit till cirka 9 500. Licensen för ej hornbärande djur som år 2000 var 2880 är år 2006 nere i 100 för att försöka bevara hondjuren.

Kalvarna räcker inte till

Antalet kalvar som överlever första året räcker inte till för att hålla stammen ens på nuvarande nivå. Problemet är främst predation där björn är största bekymret men även varg och de andra rovdjuren tar en betydande del.

Det påstås ju att rovdjuren tar de gamla och sjuka djuren och därigenom håller stammen vid god vigör.

Studier av tänder från nedlagda djur bevisar att detta är fel. 2005 var medelåldern för kor 8,2 år och för tjurar 9,1 år. 10 år tidigare var siffrorna 6,2 och 5,9 år. Andra populationer i Montana uppvisar en genomsnittsålder på 4-5 år.

Källan är en rapport från Montana Fish, Wildlife and Parks december 16, 2005.