Solveig Larsson, ordförande för JRF, tycker att det är dags att sätta ned foten och låta människorna komma före vargarna.
Solveig Larsson, ordförande för JRF, tycker att det är dags att sätta ned foten och låta människorna komma före vargarna.

Människorna i fokus – inte vargarna

Jägarnas Riksförbund kommer att ta fram en handledning för hur jägare ska bemöta provokationer när de utsätts för jaktfientliga aktivister. Förbundet försöker dessutom sätta press på regeringen att låta människor gå före vargarna, skriver JRF-basen Solveig Larsson.

I UNDERBART SOMMARVÄDER, med milsvid utsikt från Hallstaberget i Sollefteå, har 2018 års förbundsårsstämma genomförts i värdlänet Västernorrland. Den långa ljusa sommarnatten gav goda möjligheter till framåtsyftande samtal för ombuden hela dygnet. Vägen för det fortsatta arbetet i Jägarnas Riksförbund (JRF), samt val av styrelse och övriga funktionärer, klubbades under van ledning av hedersordförande Conny Sandström.

JAG UPPFATTAR, i den goda stämningen, att allt träget arbete av medarbetare och förtroendevalda på olika nivåer uppskattas mycket av de valda ombuden.
Den tragiska utvecklingen av myndigheternas vargförvaltning, med ingen möjlighet till licensjakt på varg 2019, ledde till ett uttalande från stämman. I uttalandet uppmanas regeringen att verkställa att människorna som lever och verkar i de områden som utsätts för vargens härjningar ska sättas i fokus – inte vargen. Därtill finns analyser av kompletterande DNA-prov på individnivå som visar att det finns fler vargar än vad som kom fram i inventeringen.
I klövviltsförvaltningen bekräftade stämman arbetet med att uppnå mindre reglerad förvaltning. Stämman ställde sig bakom att förbundet ska arbeta för att en förenkling genomförs i älgförvaltningen, så att brunstuppehållet tas bort i de län som har det idag.

ETT NYTT OBEHAGLIGT ärende är jaktrelaterade hatbrott, som syntes tydligt i 2018 års genomförda vargjakt. Stämmans ombud fick höra ett uppskattat föredrag, som gav information om hur man ska hantera dessa allvarliga brott mot demokratin.
Att agera som en god passkytt och vara helt tyst är rådet, om detta läge uppstår. Det gäller även att anteckna vad som hänt och alltid anmäla till polisen att du utsatts för jaktfientliga terrorister.
Kansliet kommer också att ta fram underlag för hur vi ska uppträda om vi utsätts för dessa avskyvärda brott under jakt. Tillåts dessa terrorister fortsätta är det förödande för demokratin. Stämman fick också information om att arbetet med att få använda tekniska hjälpmedel för säkrare jakt går i rätt riktning.

I FLERA ÅR har JRF jobbat för att det inte ska behövas tillstånd för att sätta upp en viltkamera. Sedan den 25 maj kan jägare (som privatperson) få sätta upp viltkameror på sin jaktmark utan tillstånd. Men man ska undvika att sätta upp dem där människor kan hamna på bild.
När det gäller möjlighet att jaga lovligt vilt i mörker börjar JRF:s synsätt på tekniska hjälpmedel bli verklighet. JRF:s arbete öppnar här upp för regler som ger ökad möjlighet att nå viltstammar i balans med omgivande viltfoderproduktion.

ÄLGFÖRVALTNINGEN UTREDS åter. Denna gång vill regeringen ha förslag från Naturvårdsverket (NV) som gör att riksdagens mål i älgförvaltningen blir konkreta och går att följa upp. Måluppfyllelsen i älgförvaltningsplanerna ska också utvärderas. Om NV ser behov ska förslag lämnas som ger bättre lokal måluppfyllelse. NV ska samarbeta med Skogsstyrelsen i uppdraget. Kan detta vara en liten insikt hos nuvarande regering (som inte verkställer riksdagens beslut om att inrätta en ny viltmyndighet) att en myndighet som står för brukandet av naturresurser ändå krävs inom viltförvaltningen? Vi får se vad som kommer fram.