Wincent Kvarnrud, ledamot i Jägarnas Riksförbunds förbundsstytelse, tycker att medlemmarna har förts bakom ljuset.

”Medlemmarna förda bakom ljuset”

Redan före förra årets stämma på Visingsö hade vår förbundsordförande varit till Vargkommitténs första möte den 25 april 2012. Endast dagar efter förbundsstyrelsens möte, på Bommersvik, när en enig styrelse tog beslutet att förbundet skulle säga nej till frilevande varg i Sverige, påbörjade hon sin strävan att åstadkomma en vargstam med gynnsam bevarandestatus. Sedan har medlemmarna gång efter gång blivit förda bakom ljuset, skriver Vincent Kvarnrud, ledamot i Jägarnas Riksförbunds förbundsstyrelse (FS).

Solveig Larssons medverkan i Vargkommittén borde, med ledning av regeringens direktiv, inskränkt sig till ett enda möte. När det stod klart att det oeftergivliga kravet på kommittén var att hitta koncensus för en svensk vargstam med gynnsam bevarandestatus, borde hon lämnat mötet.

Detta alldeles särskilt som det inte fanns möjlighet att reservera sig mot kommitténs beslut och naturligtvis mot bakgrund av det beslut som förbundet tagit i vargfrågan.

”Bubblan sprack”
Anmärkningsvärt är att förbundsordföranden på inget sätt försökt informera sin styrelse om sina möten med Vargkommittén. Till sist sprack bubblan. Förste och andre vice ordförande, Bengt Bixo och Göran Karlsson blev en kväll uppringda av vansinniga medlemmar, vilket resulterade i att man tvingade söka efter den information som man i en annan styrelse skulle fått fortlöpande.

Då mer eller mindre tvingades ordföranden att lägga korten på bordet, men då långt ifrån alla kort. Nej, åsiktsförklaringen var så hemlig att FS inte kunde få del av den i sin helhet, utan endast valda delar. Däremot var det inga problem att visa den för delar av kansliet. I Vargkommitténs minnesanteckningar eller på deras hemsida talas det inte om någon form av sekretess. Av det kan var och en dra sin egen slutsats.

”Hemlighetsmakeri ett signum”
Det har, med all rätt, riktats kritik mot Solveig Larsson. Vargkommittén har haft fem möten och dessutom var hon till ett dialogmöte med Peter Egardt, kommitténs ordförande, den 29 juni. Denna rad av möten har inte genererat ett enda referat till FS.
Hemlighetsmakeriet har varit ett signum för Solveig och är en av orsakerna till det misstroende som riktats mot henne. Delar av FS är missnöjda med att de egna racen avlöser varandra och att förklaringarna man får, inte på något sätt håller. Hon arbetar enligt en agenda som övriga i FS inte känner till, helt mot medlemmarnas önskemål.

Mot bakgrund av allt hemlighetsmakeri från ordförandens sida ställdes frågan på sin spets. Därför gick hon till nästa möte med kommittén med förhållningsorder och ett klargörande brev.
Förhållningsordern gick ut på att hon skulle överlämna brevet till kommittén och på dess möte redogöra för innehållet.

”Körde sitt eget race”
Ännu en gång körde hon sitt eget race. Om det mot förmodan var så att hon överlämnade skrivelsen så är det de facto så att hon struntade i att redogöra för den. Det har flera vittnat om. Bland andra kommitténs ordförande Peter Egardt i samband med frågestunden under FS möte på Grimsö forskningsanstalt och tidigare också ordföranden i Naturskyddsföreningen, Mikael Karlsson, i intervju med Jakt & Jägare.

Nu, med Vargkommitténs minnesanteckningar på bordet, är det bara att konstatera att Solveig inte vid något tillfälle uttryckt sina tvivel eller reserverat sig mot kommitténs mål och uppdrag. Hon accepterar fullt ut att det skapas en vargstam i Sverige, med gynnsam bevarandestatus.

Blev turbulens
På tvärs mot alla de beslut som avdelningar, distrikt, och senare också FS fattat. Dessutom framgår det inte i dessa minnesanteckningar att hon presenterat innehållet i skrivelsen. Detta är sammantaget roten till den turbulens som uppstått och den splittring av förbundet som är ett faktum. Hälften av ledamöterna i FS strider för medlemmarnas rätt och vilja och hälften har som sin huvudsakliga uppgift att behaga ordföranden. Det innebär att JRF-LJ idag har en ordförande som sitter kvar endast med hjälp av sin egen utslagsröst.

Man kan inte, i alla lägen, hävda att det är bra att vara med för då kan man påverka. I detta fallet blir naturligtvis den omedelbara frågan. Hur har Solveig Larsson påverkat Vargkommitténs beslut? Har hon ens gjort något försök att påverka något beslut?

”En katastrof”
Solveig satt med som expert i Maria Norrfalks utredning om den framtida älgjakten. Vi såg hur det gick med det. Enligt nyligen avkunnad dom i Kammarrätten innehåller den förvaltningsmodellen rena olagligheter. Nu säger hon sig arbeta för medlemmarna i Vargkommittén. Sett ur ett medlemsperspektiv är det arbetet en katastrof redan innan man kommit i mål. Nu flaggas det för ytterligare ett expertuppdrag, att omarbeta den svenska jaktlagstiftningen. Inte många vill hålla en slant på att det ena blir bättre än det andra.

Man ska nog vara lite försiktig med att åta sig uppdrag som expert när man inte riktigt räcker till.

När det gäller expertuppdragen i Älgutredningen och nu i Vargkommittén ser det ut som om det varit viktigare att vara med än att försöka påverka så att medlemmarnas önskemål tillgodosetts.


Vincent Kvarnrud, ledamot i FS

 

Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...