Ett av Jägarnas Riksförbunds ungdomsläger, som aldrig skulle kunna genomföras utan vuxna medlemmar som ställer upp ideellt.
Foto: Anders Ljung Ett av Jägarnas Riksförbunds ungdomsläger, som aldrig skulle kunna genomföras utan vuxna medlemmar som ställer upp ideellt.

Medlemmarnas tid är nu!

Nu är det dags för oss medlemmar i Jägarnas Riksförbund att utnyttja vår demokratiska rätt att delta och påverka vid lokalavdelningarnas stundande årsstämmor. Vi ska se till att rätt människor sitter i avdelnings-, distrikts- och förbundsstyrelse och att de jobbar med rätt sakfrågor. Om vi som grundstommen i förbundet låter årsstämmorna löpa slentrianmässigt finns risken […]

Nu är det dags för oss medlemmar i Jägarnas Riksförbund att utnyttja vår demokratiska rätt att delta och påverka vid lokalavdelningarnas stundande årsstämmor.

Vi ska se till att rätt människor sitter i avdelnings-, distrikts- och förbundsstyrelse och att de jobbar med rätt sakfrågor.

Om vi som grundstommen i förbundet låter årsstämmorna löpa slentrianmässigt finns risken att enskilda medlemmar ser sin chans att tillskansa sig egen makt och driva egna intressefrågor, vilket i sämsta fall kan vålla Jägarnas Riksförbund allvarliga förtroendeskador på lokal, regional eller central nivå.

Det är vi medlemmar som måste arbeta för att rätt personer väljs till avdelningsstyrelserna. Det är vi medlemmar som skall välja rätt ombud till att framföra avdelningens åsikter vid distriktens årsstämmor och det är vi medlemmar som skall välja rätt ombud till att framföra avdelningarnas och distriktens åsikter vid förbundskongressen.

Det är också vi medlemmar som var och en måste ta oss en allvarlig funderare på om vi inte själva skulle kunna bidra med någon insats på förtroendeposter, för kortare eller längre tid. Tyvärr visar historien att det är svårt att nyrekrytera förtroendevalda. Därför måste många gamla trotjänare fortsätta, på gott eller ont.

Detta medför troligen att förnyelse av verksamheten blir lidande och man travar på i gamla spår.

Så vi ses – inte på barrikaderna, men på stämmorna.

Alla vi medlemmar, som genom självrannsakan kommer fram till att vi inte har något att tillföra som förtroendevalda, står ändå inte lottlösa. Det finns andra möjligheter att bidra till förbundets framåtskridande genom att vara behjälplig i verksamheten lokalt. Till exempel som cirkelledare, föreläsare, skyttefunktionär, eller jaktfadder.

Tag kontakt med lokalavdelningen och hör efter vad just du kan hjälpa till med. Om så många som möjligt bidrar med en liten del är vi alla delaktiga och ingen behöver drunkna i uppdrag.