Förbundsordförande Solveig Larsson tycker att polisen och åklagarna använder skattepengar på ett häpnadsväckande sätt.
Foto: Jägarnas Riksförbund Förbundsordförande Solveig Larsson tycker att polisen och åklagarna använder skattepengar på ett häpnadsväckande sätt.

Mer revy än rättegång

Trots att jägare är laglydiga medborgare använder rättskedjans myndigheter orimligt stora resurser till att utreda misstänkta jaktbrott i stället för att prioritera trygghet för människor, skriver JRF:s förbundsordförande Solveig Larsson.

En sorglig föreställning har spelats upp i rättssalen i Västmanlands tingsrätt. Många har följt spektaklet, där medborgaren Karl Hedin har hamnat under rättskedjans lupp för påstådda försök att illegalt döda stora rovdjur. Uppenbart är att Hedins engagemang, som orädd kritiker i den havererade vargdebatten, är en central del i en hypotes som har startat processen där ”sagolika skäl” har använts, i stället för sannolika skäl, i besluten att driva fallet.
Och vi kan konstatera att vårt överbelastade rättssystem har använt mer resurser än när spaningsmord utreds. Här har inget liv släckts och ingen död varg finns, däremot hörs skämtsam familjär syskonjargong. Och den ”trovärdiga källan” är en sorglig familjetragedi, som verkar behöva ett helt annat stöd och vård än genom rättskedjan. Tanken på att kontorsklädd iförd lågskor jaga varg leder tankarna mer till revy än rättegång.

Ökar mest i kostnad
Även regeringen verkar undra och uppdrar i regleringsbreven till rättskedjans myndigheter att se över resurseffektiviteten. Här borde den brottsgrupp där jaktbrott hamnar vara i fokus. Den gruppen är mest kostnadskrävande per brottsmisstanke, ökar mest i kostnad, tar mycket lång tid att hantera, och har lägst andel lagförda, enligt Åklagarmyndighetens årsredovisning 2019. Även Domstolsverkets årsredovisning 2020 pekar på en effektivitetsförsämring i samma brottsgrupp.
Det borde vara lätt att inse att jägare är laglydiga medborgare som förtjänar respekt för sitt frivilliga samhällsuppdrag, och att skattepengar behöver prioriteras så att fokus går till trygghet för människor.
Tyvärr verkar spektaklen fortsätta. Det är häpnadsväckande användning av resurser när nykterhetskontroll på jaktlag som sätter ut saltsten och älgtorn sker med hjälp av helikopter, skoter och beväpnad polis. Och sorgligt att polisär närvaro bara finns i bygden under licensjakt på varg.

Skapar rättsosäkerhet
JRF, som tar avstånd från illegal verksamhet, har hela tiden hävdat att införandet av en lag, där misstanke om förberedelse till grovt jaktbrott kan ge långt straff, skapar rättsosäkerhet. Genom enbart det faktum att vapenlicens innehas och stora rovdjur finns i området kan en sådan lag ge långtgående ingripanden av rättskedjan, med ett stort mänskligt lidande och en urholkning av tilltron till rättssystemet som följd.
Tyvärr fick JRF rätt, vi har alltför många ärenden som visar på det. Nu behöver riksdagen, som stiftar lagar, göra om och göra mycket bättre!
Glad påsk!