Vargtagen stövare. Smålands stövarklubb vill inte se sina hundar attackerade av varg och kräver en konsekvensanalys innan vargar flyttas till området. Klubben pekar bland annat på att vargar kan sprida dvärgbandmask.
Vargtagen stövare. Smålands stövarklubb vill inte se sina hundar attackerade av varg och kräver en konsekvensanalys innan vargar flyttas till området. Klubben pekar bland annat på att vargar kan sprida dvärgbandmask.

Nej till vargflytt från Smålands stövarklubb

Smålands stövarklubb vill inte att vargar sätts ut i länet. Skulle varg komma till området kräver stövarklubben en konskevensanalys hur det påverkar naturen och jakten.
Det framgår av ett uttalande som skickats till länsstyrelserna i Kronoberg, Kalmar och Jönköping samt samtliga kommuner i Småland.

Det är med oro vi i Smålands stövarklubb inser att konsekvensanalys av förflyttningar och invandring av djur till den svenska faunan verkar saknas. Nyligen kom rapporter om dvärgbandmask hos varg i populationen som Sverige vill ska invandra och ge stammen nytt blod.
Dvärgbandmasken (Echinococcus Granulosus) orsakar en sjukdom som drabbar även människan om man får i sig äggen från nedsmittad natur, till exempel via bär och svamp.

Naturen smittas
Sjukdomen är inte bara anmälningspliktig, utan också kopplad till en smittspårningsskyldighet. Naturen smittas från djurs avföring och äggen, som finns på vegetationen, kan sedan komma in i vilda djur eller i människor. I djur och människor utvecklas cystor, som långsamt utvecklas under kanske tio år eller mer. Cystorna kan sätta sig i alla organ, men främst i lever och lungor. Råkar de hamna i till exempel hjärnan kan de orsaka en människas död.
När rovdjur sedan äter upp exempelvis en älg med cystor bildas vuxna maskar i djuret och cirkeln är sluten.

Spridning via vargar
Ovanstående är ett exempel på hur vi kan få in en oönskad parasit via invandring/inplantering. Spridning kan ske via illegalt importerade hundar och katter eller via djur som mårdhund och varg. Det är av yttersta vikt att vi har järnkoll på och förhindrar smittor som detta. Vi vill ha naturen som en resurs och källa till rekreation.
Vi inom Smålands stövarklubb är ur flera aspekter oroade över ovanstående och frågorna kopplade till förflyttning av varg för att få en genetisk spridning. 
Rovdjur som tar jakthundar
Som jägare och hundägare är inte ett rovdjur som varg något vi ser som positivt att ha i vår närhet, där predationen inte bara är på de djur vi har som bytesdjur, utan som det visat sig även på våra hundar vid jakt.
Att öka mångfalden genom att få in varg i vår natur, lär med säkerhet innebära minskande stammar av vilt och även frigående betesdjur som håller våra landskap öppna. 
Mot bakgrund av detta ska vi inte ha varg i vårt verksamhetsområde, då de kända konsekvenserna räcker mer än väl för att förändra jakten med drivande hund till en omöjlighet.

Konsekvensanalys krävs
Skulle varg, och andra rovdjur som till exempel mårdhund, komma i vårt område förutsätter vi att en konsekvensanalys av vad detta kan innebära är gjord.
Analysen ska göras innan det sker. Analysen ska inte visa på någon negativ påverkan på djurliv, eller att rovdjuren inte leder till några problem för invånarna i området. 
Ovanstående skrivelse är antagen av ett enhälligt årsmöte i Smålands stövarklubb.
Leif Rydell, ordförande