Från förbundsstämman kom uppdraget att verka för det administrativt enkla och mest adaptiva sättet att förvalta älgstammen, det vill säga genom allmän jakt på älg under lång jakttid.
Foto: Foto bkp/Shutterstock.com
Från förbundsstämman kom uppdraget att verka för det administrativt enkla och mest adaptiva sättet att förvalta älgstammen, det vill säga genom allmän jakt på älg under lång jakttid.

Nu jobbar JRF för allmän älgjakt

Vid årets förbundsstämma kom ett klart besked från ombuden att Jägarnas Riksförbund nu ska jobba för allmän jakt på älg under lång jakttid, konstaterar JRF-ordföranden Solveig Larsson.

Nu är det sommar och full fart i naturens barn­kammare med påfyllning av förnyelsebara jaktliga resurser av olika slag.
Försäsongsträning av hundar och sig själv inför den kommande jaktliga högsäsongen om några månader ger möjlighet till många fina naturupplevelser i skog och mark. Träningen i skogen ger även mig själv extra ork i de jaktpolitiska övningarna.
Det kan behövas då det även denna sommar är full fart i politiken med två stora jaktpolitiska remisser, som det ska svaras på direkt efter semestern. Det är delbetänkandet i rovdjursutredningen och föreskrifterna kring den nya älgförvaltningen.
Rovdjuren ökar snabbt
Rovdjursutredningen visar att de stora rovdjurens antal ökar snabbt i Sverige och att rovdjursstammarna delas med våra grannländer.
Vår ståndpunkt sedan lång tid tillbaka, att de vargar som finns i Sverige inte är svenska utan en del av en nordeuropeisk varg­stam, delas nu av utredningen.
Troligen har Sverige världens tätaste populationer tillsammans av björn, lo, järv och varg.
Jägarnas Riksförbund kräver att det totala rovdjurstrycket ska beaktas i alla bedömningar och i de hårt drabbade länen reduceras till acceptabla nivåer.
Men än så länge kännetecknas utredningen av stuprörstänkande, där varje rovdjur bedöms för sig.
Många jaktbrott?
Den kraftfulla tillväxten av samtliga stora rovdjur gör att jag ifrågasätter uttalanden där den illegala jakten på stora rovdjur påstås vara hög.
Skulle illegal jakt finnas i någon större omfattning skulle inte denna starka tillväxt av rovdjursstammarna vara möjlig.
Däremot innebär frånvaro av rätt att skydda sin egendom och förvaltning genom jakt, då skador orsakade av rovdjur sker, att tilltron till lagstiftningen urholkas.
Här har regeringen ansvaret för att skapa regler som gör att lagliga verksamheter kan fortsatt bedrivas.
Det gäller att ta ställning för de människor som blir utsatta när vi naivt låter rovdjursstammar tillväxa snabbt.
Enklare att hitta med alginfo.se
Förslag till föreskrifter kring den nya älgförvaltningen hoppas jag att många sätter sig in i.
För att göra det enklare att hitta de viktigare dokumenten har förbundet skapat en webbsida, www.alginfo.se, där centrala delar i den nya älgpolitiken finns (inklusive remissen om förskrifterer för älgförvaltningen).
Det är även möjligt att ställa frågor och lämna synpunkter.
Remissvar ska lämnas i augusti och förbundet hoppas att många av våra distrikt och avdelningar inkommer med synpunkter.
Vi har deltagit i arbetsgrupper och möten och där varit mycket kritiska till byråkrati, kostnader och att vissa förslag innebär att jägare tvingas registrera uppgifter hos Jägareförbundet.
Ingen förenklad förvaltning
Den kommande älgförvaltningen innebär nu mer regler och undersökningar, vilket inte är att förenkla förvaltningen.
Jägarnas Riksförbund tar avstånd från sådant ökat krångel.
Från förbundsstämman kom uppdraget att verka för det administrativt enkla och mest adaptiva sättet att förvalta älgstammen, det vill säga genom allmän jakt på älg under lång jakttid.
Vi jägare är ”klimatsmarta” och naturnära kulturbärare.
Belastar inte miljön
Vi förvaltar ett urgammalt kulturarv, där särskilt jakten på älg med lösdrivande hund är bevarad i hällristningar.
Jakt ger högkvalitativt och delikat kött som inte belastar miljön. Det gäller särskilt den jakt där man kan ta bössan på ryggen och gå direkt från bostaden ut på pass, utan att behöva nyttja fossila bränslen i en bilfärd.
Jag önskar alla lycka till med träning inför hösten på skjutbanan och att det blir tid till att se över pass inför höstens jaktliga högtider.