Antalet björneftersök ökar år från år och det är främst björnar som tåget kört på. Tyvärr finns ingen egentlig organisation i länet som kan ta hand om eftersöksfrågorna, konstaterar en polis i Jokkmokk.
Foto: Kjell-Erik Moseid Antalet björneftersök ökar år från år och det är främst björnar som tåget kört på. Tyvärr finns ingen egentlig organisation i länet som kan ta hand om eftersöksfrågorna, konstaterar en polis i Jokkmokk.

”Ointresse och okunnighet om björneftersök”

Revirtänkande gör att eftersök på farliga, skadade björnar inte fungerar. Länsstyrelsen vill ha sista ordet och polisen förmår inte att organisera.
– Jag har krävt att man till exempel tittar på den modell man byggt upp i Dalarna, men ingen bryr sig. Det råder ointresse och okunnighet på ledningsnivån, skriver Karl-Erik Brösth, polis i Jokkmokk.

Läste artikeln om Roland Nyströms problem med björneftersöken i Jakt & Jägare och skulle vilja göra några kommentarer. Jag jobbar som polis i Jokkmokk och hade bland annat hand om eftersöket av den jägare som senare hittades björndödad.

När vi skulle skaffa fram hundar och jägare för att avliva den björnen fanns ingen egentlig organisation i Norrbotten. Vi fick tag i två jägare med hundar utanför Luleå.

Efter denna händelse tog jag personligen tag i detta och ordnade utbildning med mera för jägare och hundar i Jokkmokk. Vi fick då fram tolv jägare med fem godkända

hundar, samtliga i Jokkmokk.

Ingen organisation för eftersök

Vi fick efter detta åka ut på ett antal eftersök runt om i länet. Efter hand har dock en del andra jägare också utbildat sig

runt om i länet. Tyvärr finns ingen egentlig organisation i länet som kan ta hand om allting. Jag har personligen bearbetet så väl polisledningen, länsstyrelsen och Jägareförbundet för att få till någon form av organisation.

Tyvärr har på dessa dryga fyra år ingenting hänt. Antalet björneftersök ökar år från år och det är främst björnar som tåget kört på. Nu när björnarna kommer fram har de dukade bord efter järnvägsspåren. Där ligger både älg- och

renkadaver på rad. Banverket skiter i att städa upp.

Det är inte kul att göra eftersök efter ett järnvägsspår med smal öppning och sly.

Nåväl, det kommer inte till någon organisation därför att det råder idag ett revirpinkeri. Länsstyrelsen vill ha sista ordet och polisen förmår inte att organisera. Jag har krävt att man till exempel tittar på den modell man byggt upp i

Dalarna, men ingen bryr sig. Det råder ointresse och okunnighet på ledningsnivån.

Karl-Erik Brösth, Jokkmokk