Fälld björn. Det är endast två björnar som har skadskjutits under en treårsperiod. Påståendet från Rovdjursföreningen att det är 25 procent av björnkvoten som skadskjutits i Gävleborg stämmer inte alls.
Fälld björn. Det är endast två björnar som har skadskjutits under en treårsperiod. Påståendet från Rovdjursföreningen att det är 25 procent av björnkvoten som skadskjutits i Gävleborg stämmer inte alls.

Osanning om skadskjutna björnar

Anders Ekholm, länsordförande för Rovdjursföreningen, har skruvat flera varv på sanningen när han den 21 augusti i år beklagar sig över den omfattande skadskjutningen på björn i landet i allmänhet och i Gästrikland i synnerhet. Med djupt bekymrad röst talar han i Radio Gävleborgs nyhetssändning samma datum om detta allvarliga problem, som då beskrivs vara värst i Gästrikland.

Anders Ekholm påstår att björnjägarna i Gästrikland slänger iväg skott på måfå och slarvar med eftersöken i 25 procent av tilldelningen under de senaste tre åren.

25 procent av vad? Det kan en källkritiskt intresserad läsare/lyssnare fråga sig.

Av Ekholms uttalande kan en icke insatt få intrycket att Gästriklands skogar vimlar av skadskjutna björnmissiler, som bara väntar på att få sätta tänderna i fredliga bär- och svampplockare. Hans uttalande är djupt olyckligt och felaktigt och uppenbarligen ägnat att misskreditera jägarkåren och injaga skrämsel hos ickejägare.

Kollat statistiken

Jag har gått till samma källa som Ekholm enligt uppgift har använt, hemsidan för SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) och kollat statistiken för de senaste tre årens björnjakt i vårt län.

Där framgår att under den tidsperioden har endast två björnar av länets tilldelning skadskjutits i Gästrikland. Det skedde i Ockelbo år 2004 och i Sandviken år 2005.

År 2006 beslutade länsstyrelsen att en björn i Ockelbo påskjutits och skadats och skulle räknas av från tilldelad kvot trots att eftersök av erfarna spårare inte kunde finna något som tydde på att björnen var skadad.

Efter överklagande till Miljödomstolen fick länsstyrelsen ändra sitt beslut. Enligt SVA:s officiella statistik för de senaste tre åren har det tvärtemot vad Ekholm påstår inte påskjutits någon björn i Gästrikland, som bedömts som skadad och som frånräknats kvoten.

Speciellt skytteprov för björnjakten

Björn jagas av kanske 5-10 procent av jägarkåren. De vet vad det handlar om. Många jaktlag kräver att jägaren ska avlägga ett godkänt skjutprov, det så kallade björnpasset.

I länsstyrelsens tillstånd föreskrivs att eftersök alltid ska ske och att jaktlaget ska ha tillgång till en särskilt tränad eftersökshund. Från och med i år kvalitetssäkrar även länsstyrelsens särskilda besiktningsmän de eftersök som görs av jaktlagen.

Det är förvånande att Ekholm sätter sin och sin organisations trovärdighet ifråga med dessa uppgifter.

Med hänvisning till ovanstående anser jag att Anders Ekholm är skyldig jägarkåren i hans eget landskap, Gästrikland, en ordentlig ursäkt för dessa felaktiga uttalanden.

Jag överväger att anmäla Radio Gävleborg för brott mott avtalet med staten om saklighet och opartiskhet i rapporteringen. I radioinslaget fick Ekholm agera utan att någon sa emot honom.

Hans Degerman, distriktsordförande, Jägarnas Riksförbund i Gävleborg