Rätten till försvar mot rovdjur ska vara självklar

Representanter för JRF, Jägarnas Riksförbund, i elva län protesterar mot att människor som skjuter attackerande rovdjur riskerar att åtalas och dömas till fängelse. 

Nedanstående företrädare för Jägarnas Riksförbund protesterar kraftfullt mot att den som dödar ett rovdjur för att skydda sig själv, en annan människa eller egna eller annans djur vid ett påbörjat eller befarat rovdjursangrepp, ska behöva hamna i domstol, anklagad för grovt jaktbrott och riskera ett straff på sex månaders fängelse.
Den nyligen genomförda rättegången i Örnsköldsviks tingsrätt, där en jägare åtalats för att han sköt en varg som attackerade hans hund ett år tidigare, visar att ändringen av paragraf 28 inte är tillräckligt för att tillgodose kravet om en lagstiftning som inte försätter människor i oklara rättslägen.
Att djurägare, som i situationer som kräver sekundsnabba beslut, agerar på ett sätt som är naturligt och mänskligt ska hamna i domstol och anklagas för en grov brottslig gärning är både skamligt och onödigt. Värnandet av rovdjuren har manipulerats in i det svenska rättssystemet och ställt varje svensk djurägare som värnar om sina djur inför risken att hamna i absurda situationer.
Därför måste handläggningen vid fall där djurägare skyddat sin egendom ändras och förenklas. Enskilda människors beslut vid skyddande av husdjur vid rovdjursattacker får aldrig ifrågasättas. Att skydda sig själv, annan människa eller sina eller annans djur mot rovdjur, får aldrig och kan aldrig vara ett brott i ett rättssamhälle.
Enligt vår uppfattning skall rätten att försvara sig själv och andra, samt sin egen och andras egendom vid påbörjat eller befarat rovdjursangrepp, vara självklar.
 
Per-Olof Flood, rovdjursansvarig i JRF-distriktet i Uppsala län, Peter Frömo, JRF-ordförande i Halland, Karl-Axel Falk, JRF-ordförande i Västra Götaland,  Kurt Borg, JRF-ordförande i Värmland, Ejnert Anderssen, JRF-ordförande i Västmanland, Björn Andersson, JRF-ordförande i Örebro län, Malte Sandström, JRF-ordförande i Dalarna, Leif Enbom, JRF-ordförande i Gävleborgs län, Herbert Svedlund, JRF-ordförande i Västernorrland, Roland Johansson, JRF-ordförande i Jämtland-Härjedalen, Bernt Andersson, JRF-ordförande i Västerbotten