Reklam från Jägareförbundet, nej tack

Ring jaktkortsregistret och avsäg dig marknadsföringen. Bara för att jag löser jaktkort, som man enligt lagen är skyldig att göra för att få jaga, vill jag inte att staten ska få bestämma vilken jägarorganisation som ska få marknadsföra sig på mina uppgifter. Vad är det för demokrati att endast Jägareförbundet får ut adresserna för att […]

Ring jaktkortsregistret och avsäg dig marknadsföringen. Bara för att jag löser jaktkort, som man enligt lagen är skyldig att göra för att få jaga, vill jag inte att staten ska få bestämma vilken jägarorganisation som ska få marknadsföra sig på mina uppgifter.
Vad är det för demokrati att endast Jägareförbundet får ut adresserna för att kunna värva medlemmar?
Jag tror att det mest märkbara är att man ringer
08-698 85 00 till jaktkortsregistret och avbeställer reklamen.
På så vis kan ingen dra nytta av att du är laglydig. Oavsett om man är med i något förbund borde alla göra detta, tills registret används på ett demokratiskt sätt.
Eniga är vi starka.