Foto: Montage / Pazargic Liviu / Shutterstock.com / JRFJägarnas Riksförbunds vice ordförande Henrik Tågmark tycker att vargdrabbade djurägare måste respekteras.

Respektera vargdrabbade djurägare

Länsstyrelsen i Värmland har tidigare gjort en del bra i den vargcirkus som vi tvingats leva med, bland annat genom överklagan av stoppade licensjakten på varg i vintras. De så kallade naturvårdsorganisationerna SNF och WWF tycks aldrig förstå vargplågans konsekvenser för framtida naturvård i Värmland och människors vilja att bo på landsbygden.

Varje sommar tvingas vi uppleva vargattacker i främst fårbesättningar. Efter sommarens vargattacker i Grums kommun, där 46 får dödades, förklarade dock länsstyrelsens rovdjursansvarige Maria Falkevik i en intervju att skyddsjakt inte var aktuellt och ”att man inte fick hämnas på vargen”.
Man häpnar över uttalandet och undrar om Rewilding Europe (rörelse som vill att rovdjuren skall återta landbygden från människor) har slagit rot inom länsstyrelsen väggar.
Vi såg ju också hur man med ett penndrag utan dialog undanröjde den mångåriga och blygsamma björnjakten i länet. Är ambitionen att Värmland skall vara och förbli ett rovdjursuppfödningscentra?

Borde ha uppmärksammats av länsstyrelsen
Länsstyrelsens ansvariga borde väl själva ha uppmärksammat att drabbade djurägare nu senast i Grums och Molkom inte vågade att framträda och begära skyddsjakt själva inför de hot som de ofta blir utsatta för av oförstående vargvärnare.
I flera fall avser man fullt logiskt dessutom att sluta med djurhållningen. Det är mycket illavarslande när drabbade djurägare tvingas vika sig för den sortens hot och är egentligen en polisiär fråga! I sådana lägen är nu länsstyrelsen sista halmstrået för alla djurägare att myndigheten inser problemen och tar sitt ansvar och utlyser skyddsjakt på eget initiativ som ju lagen faktiskt medger.
Konsekvensen blir annars att man slutar med den finaste och effektivaste naturvård av ängs- och hagmarker, nämligen betesdjur och då främst får. Statistiken talar för sig själv när det visat sig att Värmland är ett av två län i landet där fårskötseln inte ökar. Alla djurägare här vet att frågan är inte om man får vargangrepp, utan när man kommer att få de.

Stängsel ingen garanti
Det visar sig också att rovdjursstängsel inte är någon garanti mot rovdjursangrepp trots en enorm arbetsbörda i skötsel av dessa. Djurägare som upphör med djurhållningen eller i förtid tvingas avsluta betessäsongen blir dessutom återbetalningsskyldiga till staten för de stöd de tidigare erhållit för bevarande av betesängsmarker och rovdjursstängsel vilket innebär kännbara ekonomiska förluster.
Alla vet ju att vargar som fått ”smak” på speciellt får gärna fortsätter att riva får och att vargar kan dra iväg tiotals mil är inget onormalt. Därför är det synnerligen viktigt att i första hand omedelbart avliva dessa individer med sådant beteende. 

Terrorn måste ses över
Vill befolkning och samhället i en framtid ha öppna landskap och biologisk mångfald måste det bli ett annat ansvarstagande från länsstyrelsen över denna vargterror som djurägare nu ständigt lever med.
Länsstyrelsens ledning måste rimligen inte bara ha ansvaret för rovdjuren utan också natur, näringsverksamhet och människors livsmiljö på landsbygden! Visa dessa människor respekt och ta ansvar Nu!

Henrik Tågmark, förste vice förbundsordförande för Jägarnas Riksförbund och djurägare

Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...