Henrik Tågmark, rovdjursansvarig i Jägarnas Riksförbund, påpekar att det inte går att vänta tills 2017 att få nya Viltmyndigheten, som tar över viltansvaret från Naturvårdsverket.
Henrik Tågmark, rovdjursansvarig i Jägarnas Riksförbund, påpekar att det inte går att vänta tills 2017 att få nya Viltmyndigheten, som tar över viltansvaret från Naturvårdsverket.

Rovdjurspolitiken blev ett fiasko

Fiaskot med den ”nya rovdjurspolitiken” är nu i stort sett fulländat i och med lobeslutet från bevarandemyndigheten Naturvårdsverket, konstaterar Henrik Tågmark, rovdjursansvarig i Jägarnas Riksförbund och andre vice förbundsordförande.

Myndigheten stoppade licensjakten på lo i Mellansverige. Alla inblandade vet att inventeringarna, som skall ligga till grund för lojaktsbeslutet, är undermåliga. Delvis beror det på att regelverket kring kvalitetssäkring är överbyråkratiserat

Detta har man varit medveten om i flera år utan att någon förbättring har skett. Det är ett stort mörkertal när det gäller lodjuren, som aldrig hinner kollas upp och bli registrerade.

Jag har själv marker i ett sådant område med flera föryngringar som inte finns registrerade.  Länsstyrelsens spårare säger själva att de inte ens hinner med att ”kvalitetssäkra” alla vargspår i de rovdjurstäta Värmland och än mindre lospårningen.

Väckte farhågor
Redan när regeringen presenterade den ”nya rovdjurspolitiken”, innehållande bland annat licensjakt på varg, hyste vi farhågor för att man naivt nog överlät sådana beslut till Naturvårdsverket (NV).

Som väntat startade NV med ett obegripligt högt golv på antal vargar i riksdagens intervall på 170-270. Sedan fullföljde NV med en licenstilldelning i vargjakten som vi uppfattade som ett skämt, med mindre än halva tillväxten.

Det enda positiva som finns kvar av den ”nya rovdjurspolitiken” ser ut att vara att skyddsjaktbeslut skall tas av länsstyrelserna. Men även dessa beslut kan ju överklagas till NV, vilket inger farhågor.

Riksdagsbeslutet reser i efterhand också frågor om och hur man verkligen bereder lagar i detta land, när våra förvaltningsdomstolar med ett enkelt penndrag kunde blockera rovdjursförvaltningen som riksdagen har bestämt.

Det samlade rovdjurstrycket
Vart tog kriteriet vägen som säger att man skall ta hänsyn till det samlade rovdjurstrycket vid licenstilldelningar som väl också gäller lo?

Vi landsbygdsboende, som är berörda och drabbade, har nu förlorat förtroendet för både rättsväsendet och riksdagsbeslut.

Åtminstone någon av dessa lagstiftare eller lagtolkare (förvaltningsdomstolar) måste ha gjort elementära fel  i hanteringen av regelverket/lagstiftningen i samband med genomförandet av den  ”nya rovdjurspolitiken”. Ännu har vi inte fått svar på den frågan.

Nya Viltmyndigheten en räddning
Regeringen skulle nu kunna rädda en del av sin prekära situation bland landsbygdsväljarna genom att snabbt fatta beslut om nya Viltmyndigheten som skall hantera förvaltningen av allt vilt, som utredaren Håkan Larsson föreslår.

Då ersätts den nuvarande bevarandemyndigheten (NV), vars beslut vi jägare och markägare genom åren totalt har tappat förtroendet för.   

Det kan till exempel aldrig uppstå förtroende när handläggare av rovdjursfrågor efter pensioneringen uppträder som företrädare för en av landsbygdens fiendeorganisationer som Rovdjursföreningen.  Efter valet lär nog en ny myndighet inte komma på plats som opinionsläget nu ser ut.

Så det gäller att passa på att smida medan förslaget är varmt. Genomförandet kan inte vänta till 2017. som Håkan Larsson föreslår.

 

 Henrik Tågmark, rovdjursansvarig i Jägarnas Riksförbund