Bucht (S) och Romson (MP) tar vargfrågan tillbaka flera år i tiden och skapar nya konflikter, anser Ulf Berg, landsbygdspolitisk talesperson i Moderaterna.

Bucht (S) och Romson (MP) tar vargfrågan tillbaka flera år i tiden och skapar nya konflikter, anser Ulf Berg, landsbygdspolitisk talesperson i Moderaterna.

S och MP skapar ny vargkonflikt

Så har ”samarbetsregeringen” S och MP äntligen kunnat enas i en fråga. Olyckligtvis för alla som bor på landsbygden i vargtäta områden handlar det om att riva upp reglerna kring jakten på varg, skriver M-politikern Ulf Berg i ett debattinlägg.

 

Det är uppenbart att Miljöpartiet här har kört över Socialdemokraterna. Miljöminister Åsa Romson (MP) har tidigare anklagat svenska vargforskare för att vara partiska. Nu går hon steget längre och underkänner alliansens rovdjurspolitik; en politik som vilar på gedigen forskning och som har beslutats av en riksdagsmajoritet.

Ondödigt att uppfinna hjulet på nytt
Det är onödigt att uppfinna hjulet på nytt, men det är precis vad landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och miljöminister Romson (MP) vill göra. Alliansens inriktning har varit att desarmera frågan och skapa en större acceptans för vargen genom att föra besluten närmare dem som berörs. Med propositionen ”En hållbar rovdjurspolitik”, som bifölls av riksdagen den 10 december 2013, skapades en rovdjurspolitik som skulle hålla långsiktigt.

En framgångssaga för rovdjuren
Från det ursprungliga vargpar som siktades i början av 1980-talet har vargstammen växt till mer än 400 individer. Rovdjurspolitiken har varit en framgångssaga där samtliga fem stora rovdjur har blivit fler och uppnått gynnsam bevarandestatus.
Årets licensjakt visade att man tack vare alliansens politik var på god väg att skapa förståelse och acceptans, både för själva licensjakten och för att vi måste lära oss att leva sida vid sida med vargen.


Kan få praxis för vargjakt

Högsta Förvaltningsdomstolen utreder för närvarande om Naturvårdsverkets beslut om licensjakt kan tas upp till prövning i domstol. Med domstolens beslut som grund kan en praxis utvecklas och vargjakten snarare bli en fråga för myndighetsanställda än för politiker.
Bucht (S) och Romson (MP) ville dock inte ens låta de juridiska kvarnarna mala klart. Nu tas frågan istället tillbaka flera år i tiden och det skapas nya konflikter. 

Centraliserar vargfrågan
När Bucht (S) och Romson (MP) skriver att de vill inrätta en permanent Vargkommitté väljer de dessutom att centralisera en fråga som alliansen har försökt att decentralisera.
Det är uppenbart att MP som vanligt främst tänker på sina väljare i storstaden, som lever långt från den verklighet som människor i Värmland, Dalarna och Örebro med flera län upplever.
Frågan är varför S väljer att följa den linjen.


Ulf Berg, riksdagsledamot från Dalarna,
landsbygdspolitisk talesperson, Moderaterna