Unga jägare bör få lättare att komma ut på vildsvinsjakt, tycker JRF-basen Solveig Larsson.
Unga jägare bör få lättare att komma ut på vildsvinsjakt, tycker JRF-basen Solveig Larsson.

Sagan om kejsarens nya kläder

Det behöver påminnas om sagan Kejsarens nya kläder i vargpolitiken. Ingen vågar på riktigt säga det som är uppenbart – snäv genetisk bas för varg är inget problem, konstaterar JRF-basen Solveig Larsson.

Årets älgjakt pågår för fullt inom det nya förvaltningssystemet. För de som jagade sedan tidigare inom älgskötselområden är det inget särskilt nytt. Men för små markägare, som tidigare hade chansen att fälla en vuxen älg under några intensiva dagar på B-licens, är jakten kraftigt förändrad och innebär endast jakt på älgkalv i högst fem dagar.
Uppenbarligen är förändringen också mycket stor för länsstyrelsens administration i vissa län, eftersom beslut om tilldelning på licensområden blev kraftigt försenad och knappt hann komma till jaktstarten, bland annat i Västra Götaland.

Brott mot gällande regler
Detta är ett brott mot gällande regler eftersom beslut ska lämnas minst en månad i förväg. Naturvårdsverkets tolkning av de nya reglerna har i vissa fall varit helt obegripliga, vilket Jägarnas Riksförbund omgående påtalat.
Vissa förändringar har därefter skett. Bland annat blir inte en älg som faller på annans jaktmark avräknad på två licenser längre. Detta kunde samtliga JRF-distrikt ta del av vid en konferens om den nya älgförvaltningens regler.
Mötet hölls i början av oktober med medverkan av tjänstemän på Naturvårdsverket. Det känns bra att JRF kunnat förmedla aktuell information från de som ansvarat för att skapa reglerna inför älgjakten som startade i södra halvan av landet.

Fått fram tydligare tolkning
Det är också bra att vi lyckats få fram tydligare tolkning i delar av regelverket. Lika uppenbart i dagsläget är att förbundets krav på att skjuta fram införandet var klokt, men tyvärr fick vi inte gehör för detta.
Långsiktigt driver förbundet, enligt förbundsstämmans beslut, att älgjakten ska avregleras och övergå till fri jakt under lång tid. Då minimeras regelverk och förvaltningen av älgstammen får ske efter lokala förutsättningar av jägare och markägare.
Inom vargpolitiken fortsätter den politiska oförmågan att ta ansvar och de som bor och verkar i områden med vargrevir lämnas därhän.

Rädslan för EU-domstolen
Regeringens rädsla för EU-domstolen går idag före den livskvalitetsförsämring för dem som utsätts för varg i sin vardag. Det går inte att förklara för de som utsätts för vargangrepp att invandrande vargar från öst är mer värda än de djur som vargen tar och därtill tvingar människor att förändra en traditionell livs­stil, som jakt med löshund.
Argumenten om inavel är i praktiken väldigt svagt, eftersom stammen tillväxer mycket starkt och det finns flera andra exempel på att väldigt få djur skapat stora populationer, till exempel bäver i Sverige och vitsvanshjort i Finland.

Sagan om Kejsarens nya kläder
Det behöver påminnas om sagan om Kejsarens nya kläder i denna situation. Ingen vågar på riktigt säga det som är uppenbart – snäv genetisk bas för varg är inget problem! Slutsatsen är att inga vargar behöver importeras. I stället ska antalet vargar kraftigt minskas omgående.
I Jägarnas Riksförbund säger vi nej till frilevande varg. För att vi ska ändra vår inställning kräver JRF att vår rovdjurspolicy skall gälla.
Det gäller bland annat lokalt beslutande över antalet rovdjur och reell rätt att försvara sin egendom mot rovdjur utan att bli misstänkt för grovt jaktbrott.
Vi kräver även att regeringen driver i EU att beslut om vilda djur ska vara en nationell fråga och inte EU-beslut.

Ingen EU-fred för landsbygden
EU grundades för att säkra fred i Europa, inte för att låta rovdjur skapa ofred på svenska landsbygden. Det handlar om en föråldrad EU-lagstiftning, som möjligen stämde för de få länder som grundande EU. Idag är lagstiftningen fel och direkt skadlig för europasamarbetets fortsatta utveckling.
Vildsvinsstammen verkar fortsätta att öka. Här behöver vi jägare fortsatt lära oss att förvalta detta vilt och orka beskatta stammen hårdare.
Samtidigt frågar andra, ofta unga, efter fler möjligheter att jaga. Tänk om vi kunde göra det ännu mer möjligt för intresserade unga jägare att få lära sig jaga vildsvin och få komma ut på vildsvinsjakt.