Kjell Hjältman, jägare.
Foto: Privat Kjell Hjältman, jägare.

Ska du önska livet ur oss?

Kjell Hjältman frågar människor som vädrar jakt- och jägarhat på Facebook om de verkligen ska önska livet ur jägarna.
En jägare är en vanlig människa som ser och upplever vår natur på ett helt annat sätt än dig, skriver Hjältman.

– Skjut knäskålarna av dem.
– Hoppas de skjuter ihjäl varandra.
– Döda allihopa.
– Begrav dem levande.
Detta är några av de kommentarer vi kan läsa bland de många grupper på Facebook där människor som väljer att kalla sig djur- och naturvänner samlas.

Gladdes över tragisk död
För ett tag sedan uttryckte man sin förtjusning över en man som avlidit i sin bil. En man vars enda ”brott” var att han uppskattade en specifik sysselsättning på sin fritid. Att han kanske var någons man, far, son, farfar eller morfar tycks inte bekomma dessa människor.
Som du säkert förstår är det oss jägare man syftar på. Jag respekterar så klart att många människor inte har den insikt och förståelse som de flesta jägare har då det gäller jakt och natur- och viltvård.

Praktiska erfarenheter
Det ligger trots allt ett mycket stort intresse bakom som gör att man medvetet eller omedvetet samlar på sig massor med kunskaper mestadels från praktiska erfarenheter men också från artiklar och olika filmer producerade av människor med samma intresse men med andra erfarenheter än sig själv. Jägare blir man inte bara för att man läst böckerna, skjutit godkänt och klarat det teoretiska provet för jägarexamenbeviset.
Detta är enligt mig grundkravet för att praktiskt få påbörja sin resa mot att möjligtvis i framtiden bli en god jägare. Jägare blir man först då man inser att det är på viltets villkor vi har förmånen att få ägna oss denna sysselsättning men också samhällsnyttiga viltvård.
Utan viltet kan vi inte jaga och därför förtjänar också viltet all respekt och ödmjukhet vi som jägare kan erbjuda.

Förkorta lidande
Som jägare har jag också ett ansvar för att förkorta djurens lidande då de råkat ut för olycka eller sjukdom. Det är jag som jägare som har det yttersta ansvaret för att inga djur lider i onödan i vår natur.
Då jag är en varelse som kan tänka logiskt och framför allt kommunicera med artfränder på ett sätt som ingen annan art finns det ingen annan som kan motsvara min förmåga att lösa denna uppgift.
En varg, räv eller korp kan förvisso ta hand om skadade och sjuka djur men då dessa rovdjur är opportunister handlar det mest om tur i de fall de råkar befinna sig nära den plats där t ex en viltolycka med ett fordon inträffat.

Inga snabba metoder
I de flesta fall skulle viltet få ta sårlega alternativt vandra omkring med sina smärtor en lång tid innan ett rovdjur får vittring av det. De flesta rovdjur erbjuder dessutom inga snabba avlivningsmetoder utan sliter oftast hela köttstycken av djurkroppen medan djuret fortfarande lever. Inget rovdjur ödslar energi på att döda något de redan har kontroll över. Korpen börjar oftast med ögonen.
Vidare har rovdjuren också sin fysiska storlek som begränsar dem. En räv till exempel har inga som helst förutsättningar att avsluta lidandet för en älg eller hjort.

Aldrig för mätt
Jägaren som sköter ett eftersök har under lång tid utbildat sig själv och sin hund för denna specifika uppgift. Jägaren har den utrustning som krävs för att oavsett tid på dygnet eller oavsett väder och vind genast ta sig till den exakta platsen för att så fort som möjligt spåra djuret och avsluta dess lidande.
En jägare är aldrig för mätt för att sköta sin uppgift. Att en jägare också medverkar till att beskatta viltstammar och därmed skjuter friska djur är ingen hemlighet.

Jägarnas precision
Sverige är ett land med ett betydande skogs- och naturbruk. Ökade stammar av klövvilt skulle direkt påverka dessa förutsättningar och därmed också landets ekonomi. Att genom ett jaktstopp låta dessa stammar hamna i obalans utifrån dagens mått skulle innebära drastiska förändringar i vår natur. Vissa arter skulle försvinna helt å hållet medan andra skulle öka med en annan inverkan på vår natur som följd. Att rovdjuren med samma precision skulle klara att hålla så pass många arter i så pass stabila och anpassade stammar som jägaren är enligt mig en omöjlighet. Den biologiska mångfald vi idag har i detta land är i många avseenden jägarkårens förtjänst.

Jakt skapar levande landsbygd
Men även jakten som sådan omsätter otroliga summor som bidrar till landets ekonomi.
Väldigt många samhällen på landsbygden blomstrar under jaktsäsongen och befolkningen ökar på vissa ställen mångfalt under hösten. Människor som återvänder till den hembygd de kanske tvingats lämna på grund av arbetsbrist. Jägaren bidrar alltså i relativt stor utsträckning till att verka för en levande landsbygd.
Kanske är det jägarens förtjänst att din lokala affär finns kvar.

En livsstil
Det finns också massor med mjuka värden som man bör komma ihåg. Jag känner många som fullkomligt struntar i om de får möjlighet att skjuta något under jakten. Man är med på alla jaktmöten under året. Åker och tränar skyttet på skjutbanan. Läser sin jakttidning som varje månad kommer i brevlådan.
Man åker runt på markerna och tittar efter vilt, spår eller vad som helst innan jakten startar och märker direkt om ett djur på marken råkat ut för skada eller sjukdom.
Man klär sig i jaktkläder i princip året runt, snickrar jakttorn och placerar ut saltstenar. Man ser fram mot årets jaktpremiär från den dag innevarande års jakt slutar. Man är först att ta plats i den primitiva jaktstugan dagen eller t.o.m. dagarna innan jakten börjar för året. Man betalar gladeligen in avgiften för det statliga jaktkortet och bidrar redan där mer än de flesta till vår natur- och viltvård i sin helhet.

Gemenskapen
Men att skjuta en älg är inte så viktigt när det väl gäller. Det är alltså så mycket mer än att skjuta djur det handlar om. För väldigt många är det en enorm gemenskap med vänner som man många gånger har enbart jaktintresset gemensamt med.
Det är stålverksarbetare, direktörer och ambassadörer som deltar på samma villkor. Alla med helt olika liv men med ett gemensamt intresse som leder till fantastiska diskussioner och många gånger vänskap för livet.

Ska du önska livet ur oss?
Jägare är människor som alla andra. Det är din granne som du lånar socker av. Det är klasspappan/mamman som anstränger sig för att även dina barn ska trivas i skolan. Det är personen du pratar med då du ringer försäkringskassan. Det är den unga tjejen som hjälper dig att välja tröja i klädbutiken. Det är chauffören som levererar mjölken till din affär. Det är personen som räddar fåglar efter ett oljeutsläpp. En jägare är en människa som upplever så otroligt mycket mer av att vara jägare än du någonsin kan föreställa dig.
En jägare är en vanlig människa som ser och upplever vår natur på ett helt annat sätt än dig.
Ska du verkligen önska livet ur oss av den anledningen?

Kjell Hjältman
människa, jägare och djurvän