Ska människor behöva dö för att vi ska ha en stor björnstam?

I Luleå tätort har flera björnmöten skett. När kommer ett första angrepp? Det har skett två dödsfall i Sverige (under en tioårsperiod) samt flera björnangrepp som har lett till svåra skador. Lena Bondestad, länsstyrelsen i Norrbotten, pekar på att människans oro beror på ovana av björn. Då är frågan: Ska vi ha 3 000 björnar […]

I Luleå tätort har flera björnmöten skett. När kommer ett första angrepp? Det har skett två dödsfall i Sverige (under en tioårsperiod) samt flera björnangrepp som har lett till svåra skador. Lena Bondestad, länsstyrelsen i Norrbotten, pekar på att människans oro beror på ovana av björn.

Då är frågan: Ska vi ha 3 000 björnar i Sverige? Norrbottens län är ännu inte björninventerat. Troligtvis kommer en inventering att visa att det finns 1 000 björnar bara i Norrbotten.

Reproduktionen ligger mellan tre och 13 procent. Det kan innebära att björnstammen ökade med 280 individer år 2008 (sju procent av 4 000).

Tilldelningen i årets jakt är 233 björnar. Därmed kan det ändå bli en ökning med 47 i björnstammen.

År 2001 tog Sveriges riksdag beslut på att vi skulle ha en livskraftig björnstam på 1 000 individer. Nu har stammen ökat till över 3 000 björnar.

Lars Ohlsson, naturbevakare på länsstyrelsen Norrbotten, är upprymd och entusiastisk över att det finns björn en bit från stadskärnan i Luleå.

Han anser dessutom att det är jägarnas ansvar att skjuta bort de björnar som finns närmast bebyggelse. Det uttalandet väcker funderingar. Alla jägare har jakten som fritidssysselsättning. Önskemålet var att 75 björnar skulle få fällas under 2008 i Norrbotten, men Naturvårdsverket krympte detta till 54. När kommer lokala bedömningar att vinna gehör?

Begäran om skyddsjakt måste snarast ske på björnar som vistas i närhet av bebyggelse. Vi kan inte vänta på att människor skall riskera liv och hälsa.

Lennart Forsberg, Jägarnas Riksförbund i Luleå