För mig är det obegripligt att inte jakt på björn får bedrivas vid åtel, skriver JRF-basen Solveig Larsson
Foto: Lars-Göran Abrahamsson/N För mig är det obegripligt att inte jakt på björn får bedrivas vid åtel, skriver JRF-basen Solveig Larsson

Snart dags för årets JRF-stämma

I dagsläget känns det osäkert angående älgjaktsförslaget i den politiska hanteringen. Sorgligt är att i debatten formas motargument till regeringens förslag om minskad makt för jägare.

Min syn är att förslag som möjliggör ökad beslutskraft på lokal nivå mellan jägare och markägare leder till optimal samverkan som ger bästa förvaltning av älgstammen.

Makt är att genomföra det lokala arbetet på ett klokt sätt. Min förhoppning är att regeringen går vidare med förslag som ger mer lokala beslut i älgjakten.
– O O –
I övrigt kan noteras att i norra Sverige genomdriver den största markägaren för närvarande mycket höga höjningar av jaktarrendet.
Det är olyckligt om det skulle påverka älgförvaltningen på ett negativt sätt för skogsbruket, vilket ger betydande negativ ekonomisk påverkan i området.
– O O –
Regelskrivande om björnjakten pågår i de delar av landet som får jaga björn i höst. För mig är det i praktiken obegripligt att inte jakt på björn får bedrivas vid åtel. Det möjliggör säkrare skottmöjligheter och bättre urval av bytesdjur. 
Myndigheter har dessutom redan gett tillstånd för ”fotojakt” av björn vid åtel. Vilken åtling leder till större risk för björnar som har felaktigt beteende?
– O O –
TV-dokumentären Vargkriget om illegal vargjakt visar på den frustration som lokalbefolkning som lever med varg omkring sig utsätts för.
Jägarnas Riksförbund tar avstånd från de olagliga metoder som programmet lyfter fram.
Samtidigt vill jag påpeka att Jägarnas Riksförbund i lång tid har arbetet med rovdjursfrågan för att undvika att människor ska känna sig övergivna av samhället.
För mig är detta ett misslyckande av rovdjurspolitiken, som vi försökt att undvika genom vårt arbete. Vi har varit ensamma i den debatten alldeles för länge.
Men jag hoppas att fler får förståelse för den utsatthet som drabbade känner och att vi fram­över har respekt för dem som lokalt ska leva med rovdjurspolitikens verklighet.
– O O –
Den 12-13 juni är det dags för förbundets årsstämma, där vi får möjlighet att resonera och fatta beslut som är grunden för arbetet i förbundet framöver.
Förbundsstämman har under våren föregåtts av många avdelnings- som distriktsårsstämmor runt om i landet.
Förhoppningsvis har du som medlem utnyttjat din demokratiska rätt att påverka den framtida inriktningen genom att vara aktiv och framfört dina åsikter via motioner eller mötesdeltagande.
De på förbundets årsstämma röstberättigade 51 ombuden har ni valt att framföra era lokala/regionala synpunkter och inte sina personliga.
Hela processen innebär förhoppningsvis i organisationen väl förankrade majoritetsbeslut som ger förbundsstyrelsen arbetsinriktningen ett år framåt.
Som medlem i Jägarnas Riksförbund är det du som har makten att välja en väl fungerande avdelningsstyrelse och därmed skapa en stabil grund för förbundet.
– O O –
JRF verkar i ett långt land med många skilda förutsättningar, vilket gör att många olika frågor och viltarter berörs.
Fokus i media ligger oftast på rovdjur, älg och vildsvin. Men det diskuteras även om hare, ripa, gråfågel, räv, gäss, sälar, hjortar, mink och många flera.
Även lagstiftningsfrågor, vapen- och skyttefrågor är sådant som snurrar under ett verksamhetsår.
Om detta och mycket annat läser du som bekant i Jakt & Jägare, som för sjätte året i rad är den mest ökande jakttidningen, med de dagsaktuella nyheterna på nätet.
Medlemstalet fortsätter också att öka och vi närmar oss raskt 30 000 medlemmar.
Jag ser fram mot debatt och trevlig samvaro under stämman i Töreboda, Västra Götaland 12-13 juni!