Snöpligt slut för jaktfråga i Europadomstolen

Den 5 oktober beslutade Europadomstolen att avvisa mitt jaktmål. Det handlar om tvångsanslutning till viltvårdsområden. Spanjoren Luis Lopez Guerra har som enskild domare tagit det beslutet själv. Han fann att jaktmålet inte uppfyllde kraven i konventionen. Europadomstolen har tidigare utrett mitt jaktmål. Då avvisades målet för att min advokat gjorde ett formaliafel, vars fel är […]

Den 5 oktober beslutade Europadomstolen att avvisa mitt jaktmål. Det handlar om tvångsanslutning till viltvårdsområden. Spanjoren Luis Lopez Guerra har som enskild domare tagit det beslutet själv. Han fann att jaktmålet inte uppfyllde kraven i konventionen.
Europadomstolen har tidigare utrett mitt jaktmål. Då avvisades målet för att min advokat gjorde ett formaliafel, vars fel är det första en blivande advokater får lära sig att inte göra.
Advokaten i fråga var huvudsakligen inriktad på mål i Europadomstolen. 

Kränkt de mänskliga rättigheterna?
De jurister och domare i Europadomstolen, som två gånger gett mig prövningstillstånd, har uppenbarligen i mitt jaktmål, sett att den svenska statsförvaltningen via lagen om viltvårdsområdet, på vissa punkter (tvångsanslutningen) har krängt de mänskliga rättigheterna.
Det kan sägas att 95-96 procent av dem som klagar inte får prövningstillstånd. Utifrån nyss nämnda så inger det inget förtroende, att en advokat gör ett oförklarligt formaliafel i mitt första försök i domstolen och att i mitt nästa försök fattar en enskild domare från Spanien på egen hand, beslutet att avvisa jaktmålet.

Trist att inte få en prövning
Jag fick aldrig en ordentlig prövning av mitt jaktmål, det var trist, eftersom mina sakargument var väl underbyggda.
För svenska staten och Svenska Jägareförbundet är beskedet välkommet, för nu får de tills vidare behålla sin tvångsanslutning till viltvårdsområdet.
Än en gång; Det var snöpligt, att en advokats formaliafel och ett beslut av en ensam domare från Spanien, har avgjort ett sådan viktig fråga, som tvångsanslutning inom jakten här i Sverige!