Skjut endast årskalvar på A- och B-områden i årets älgjakt, vädjar de två jägarbasarna i Blekinge.
Skjut endast årskalvar på A- och B-områden i årets älgjakt, vädjar de två jägarbasarna i Blekinge.

Spoliera inte vår plan att rädda älgstammen

Jägare på A- och B-områden i Blekingen bör endast skjuta årskalvar i årets jakt, vädjar länsordföranden för både Jägarnas Riksförbund och Jägareförbundet. Annars kan räddningsplanen för länets älgstam spolieras, befarar de två jägarbasarna.
– Vi vädjar till er jägare att inte fälla de älgar som vi sparat under de två senaste åren, skriver de.

Blekingejägarnas räddningsplan för vår älgstam går nu in på tredje året. Resultatet är, så här långt, mycket gott och nästan alla jägare i länet har ställt upp på projektet. När vi började var bara en liten del, kanske 20-30 procent av länets älgstam, så gammal att djuren deltog i aveln.

De flesta vuxna älgarna var bara ett år gamla. Man kan inte skjuta fler älgar under älgjakten än det antal kalvar som föds det året.

En halvhyfsat stor älgstam gav jägarna mycket lite utrymme för jakt och det blev bara sämre år för år.

De minsta A-licenserna avregistrerades när länsstyrelsen höjde arealkraven år för år. Allt fler jägare blev hänvisade att söka en E-licens med enbart kalvjakt.

Jägarorganisationerna gick samman

I det läget gick båda jägarorganisationerna samman och upprättade planer i ett räddningsprojekt för vår älgstam.

Rådet till jägarna var enkelt: Fäll inga vuxna älgar på några år.

När större delen av stammen är i reproduktiv ålder och det kommer att födas flerdubbelt så många kalvar, ger det utrymme att fälla många fler älgar under jakten.

En viktig förutsättning för projektet är att jägarna fäller så många kalvar som möjligt så att stammen inte ökar i antal, bara i kvalité.

De älgar som, när vi startade projektet, var ett år är i dag tre år och den näst största gruppen, tvååringarna, har nu hunnit bli fyra år gamla.

Håll igen på A- och B-områden

De flesta av länets älgar är nu i ålder att delta i aveln. Vi har gemensamt lyckats med det första målet.

Vi vädjar nu till jägarna att bedriva en mycket restriktiv jakt även i år. Var och en förstår att om vi i år fäller dessa vuxna djur hinner vi inte få någon nytta av den ökade reproduktion som var målet.

Vi vänder oss till er som har A- och B-licenser eftersom ni är ensamma att fatta ert eget beslut.

Om ni med dessa licenser bestämmer er att till fullo utnyttja er tilldelning raseras mycket av det vi har uppnått, speciellt i östra länsdelen.

På större delen av länets areal har många jaktlag gått samman i älgskötselområden. Det är upp till 30 000 hektar stora områden, där jägarna själva förvaltar sin älgstam.

Där fattas det kollektiva beslut som varje enskilt anslutet litet jaktlag måste följa. På så sätt finns det utrymme att där kunna ha avlysningsjakt på ett fåtal unga svaga vuxna djur och någon enstaka stortjur som morot för att få ut jägarna att jaga kalv.

Skjut endast årskalvar!

När tilldelade, fåtalet, älgar för gemenskapen fällts avslutas den jakten och kalvjakten fortsätter.

Alla förstår nog att man inte på samma sätt kan besluta att enskilda jaktlag utan gemenskap bör få fälla ett ungt svagt vuxet djur i exempelvis vart 20:e A-licensområde eller vart 50:e B-licensområde.

Budskapet måste därför bli en vädjan att inte jaga annat än årskalvar på alla dessa licenser.

Det finns vissa älgskötselområden som under många år innan vårt projekt startade, byggt upp en mycket stor och mycket fin älgstam inom sitt område.

De är i år tvungna att ha ganska stora uttag av de sämsta djuren för att inte stammen skall explodera och orsaka stora skogsskador.

”Ta inte deras kvoter som måttstock”

Enskilda jaktlag får inte ta deras avskjutningskvoter som måttstock för andra arealer som ännu inte hunnit så långt i utvecklingen av en god älgstam.

Länsstyrelsen beslutade i år, enligt jägarorganisationernas förslag, att A-, och E- licensernas kalvjakt får pågå till februari månads utgång.

De har därmed en god chans att få mer jaktbyte än man fick för tre år sedan, samtidigt som det inte skadar älgstammens fortsatta utveckling.

Båda jägarorganisationerna, Jägarförbundet och Jägarnas Riksförbund i Blekinge, vädjar till er jägare att inte fälla de älgar som vi sparat under de två senaste åren.

Vi kan då snart se resultatet av ett unikt projekt där vi snabbt har återställt den älgstam vi fördärvat under en lång rad av år.

Urban Vamstad, ordförande Jägarnas Riksförbund i Blekinge, Jan Elmeklo ordförande Svenska Jägarförbundet i Blekinge