Svenska vargar angrep tamdjur fyra gånger så ofta som de amerikanska vargarna.
Svenska vargar angrep tamdjur fyra gånger så ofta som de amerikanska vargarna.

Statistik från USA visar skyddsjaktens betydelse

Trots att svenska vargar orsakar fyra gånger så mycket skada motsvarar skyddsjakten endast 0,8 procent av vargstammen. I tre av delstaterna i USA är skyddsjakten tio gånger så hög, skriver Calle Seleborg. Han tycker att siffrorna från USA visar att Naturvårdsverket borde bevilja mer skyddsjakt.

Jag hittade en artikel i Billings Gazette i USA. Den gav en del intressant information om vargarna i tre av delstaterna i USA. Intressant utöver vad jag skrivit nedan var att granska läsarkommentarerna. Enda skillnaden från vad jag kan hitta i svenska tidningar var att de var skrivna på engelska. Ungefär 90 procent var emot varg.

I de tre staterna Wyoming, Idaho och Montana fanns vid årets slut 2005 1 229 vargar. Enligt Naturvårdsverket var siffran för Sverige 120 vargar samma år.

I de tre staterna dödades 2005 97 nöt, 244 får, elva hundar och två hästar, totalt 355 djur.

Samma siffror för Sverige var tre nöt, 133 får och 17 hundar, totalt 153 djur.

Jakt på 103 vargar

Skyddsjakten i de tre staterna omfattade 103 vargar, i Sverige en varg (Ringvattenvargen).

I Sverige dödades alltså 1,3 tamdjur per varg, i de tre staterna 0,3 tamdjur per varg.

Våra vargar angrep alltså tamdjur fyra gånger så ofta som de amerikanska vargarna.

Trots att våra vargar alltså ställer till fyra gånger så mycket besvär motsvarar vår skyddsjakt 0,8 procent av vargstammen medan motsvarande siffra för de tre staterna är 8,4 procent, alltså tio gånger så hög.

Dessa siffror bevisar klart skyddsjaktens betydelse för att hålla nere antalet angrepp på tamdjur.

Den i förhållande till Sverige omfattande skyddsjakten i USA är naturligtvis också ett skydd mot habitueringstendenser för vargar med de risker för människor det medför.