Nu krävs licensjakter på samtliga fyra stora rovdjur kommande jaktsäsong. Här behövs beslut som gör att antalet rovdjur hamnar på mininivå, något som JRF länge har krävt, skriver JRF-basen Solveig Larsson.
Nu krävs licensjakter på samtliga fyra stora rovdjur kommande jaktsäsong. Här behövs beslut som gör att antalet rovdjur hamnar på mininivå, något som JRF länge har krävt, skriver JRF-basen Solveig Larsson.

Sunt förnuft i kristider

Den här våren kom inte bara ljus och flyttfåglar, även det nya coronaviruset invaderade Sverige och visar brutalt hur snabbt allt kan förändras i vårt globala samhälle. Folkhemmets totalförsvar mobiliserar folkvett, demokratiska spelregler förändras, och möten sker med social distans. Företag blöder och människor förlorar jobb, även föreningslivet påverkas. Vi klarar av det mesta, men de personliga mötena, som har upplevts som självklara, saknas alltmer.

JRF SAMLADE distrikten till ordförandekonferens i slutet av februari och vi såg fram emot distriktsstämmor där motioner till förbundsstämman demokratiskt skulle röstas fram. Nu har viruset slagit till och krisen gör att förbundsstyrelsen har beslutat att utöka tiden för att genomföra distriktsstämmorna till den 24 maj och att förbundsstämman minimeras. Beroende på hur pandemin utvecklas kan nya beslut komma att fattas för att värna demokratin, personer i riskgrupper och minska smittspridning.

ÄVEN OM mycket omprövas i sådana här stunder pågår utredande och riksdagen beslutar, kanske även här med mer folkvett. Ett klokt beslut är att regeringens förslag om att reglera vapenmagasin stoppas av riksdagen.
Säsongens inventering av stora rovdjur tar stora resurser i anspråk och är behäftad med stor försiktighet som gör att verkligheten grovt underskattas. Trots denna försiktighet verkar samtliga arter av de stora rovdjuren överskrida beslutad mininivå, och nu krävs att licensjakter får göras på samtliga fyra stora rovdjur kommande jaktsäsong. Här behöver beslut fattas som gör att rovdjursantalet hamnar på mininivå, något som JRF länge har krävt.

FÖR OSS SOM gillar jakt och att vistas i naturen ger coronakarantänen goda möjligheter att än mer följa den livgivande vårens utveckling på hemmamarkerna, men den begränsar tyvärr besök till utmarker. Vi får vara ute i härlig närnatur och aktivera oss, så att både fysiskt och mentalt välbefinnande stärks. Om mer tid finns kan vi utöka förberedelser, som att röja och göra nya pass inför höstens jakter.

VI KAN OCKSÅ få mer tid att utveckla samarbetet med vår bäste vän – hunden – och ta tillvara goda träningstips från reportage i Jakt & Jägare. Passkyttar har god förmåga att hantera social distansering genom den träning som det innebär att sitta på pass och trivas med sig själv. Vi som gillar jakt har bra redskap för att klara coronavirusets härjningar.
Ta väl hand om dig och njut av våren!