Greger Thorsson spanar ut över Grundforsbyggets jaktklubbs före detta mark.
Foto: Privat Greger Thorsson spanar ut över Grundforsbyggets jaktklubbs före detta mark.

Grundforsbyggets jaktklubb i Västerbotten:

”Sveaskog följer inte ägardirektivet”

”Vi får inte ställa frågor, kräva svar eller ifrågasätta Sveaskogs beslut, utan ska stå med mössan i hand och acceptera läget.” Det menar Grundforsbyggets jaktklubb, som trots det fortsätter att debattera.

Media och vi själva har berättat om hur Sveaskog behandlade vårt jaktlag när de tog ifrån oss jaktmarken som har arrenderats sedan 1970-talet. Ingen från bolaget hade någon som helst kontakt med oss innan uppsägningen.
Att anklagas för saker som man inte har gjort, dessutom i media av chefer som aldrig har pratat med oss, är inte roligt. Och vi har under lång tid försökt få ansvariga i bolaget att inse att deras sätt att behandla oss inte överensstämmer med bolagets interna policy samt det statliga ägardirektivet.

Anställda skyddar varandra
1974 avskaffades det så kallade tjänstemannaansvaret, vilket i princip innebär att tjänstemän i statliga bolag eller inrättningar mer eller mindre är oantastliga. Det gör att anställda skyddar varandra och att intresset för sanningen är noll. Ingen utifrån kommer åt dem. Anställda som skapar problem skyddas av sina chefer, trots att de bryter mot bolagets uppförandekod på flera punkter. Ingen av dem har själva behövt svara för sina förehavanden, utan chefer som bara har hört ena parten går i svaromål.
I ett ”normalt bolag” skulle man ha utrett ärendet grundligt, men inte i statliga Sveaskog. Där påstår man att ”man tar ansvar mot jaktlag som inte fungerar”, ljuger ihop fler historier om oss och hotar grannlag om de tar in någon av oss i laget med mera. Hellre ljuger man mera än pratar med oss. Helt otroligt!

Ska följa statens ägardirektiv
Vi har talat med bolagets förvaltare på näringsdepartementet. Han är tydlig med att bolaget, enligt statens ägardirektiv, ”skall agera på ett sådant sätt att man åtnjuter ett offentligt förtroende” och i det ingår en bra relation med jägare och jaktlag. Han uppmanar oss därför att fortsätta driva ärendet mot bolagsledningen, eftersom de är skyldiga att ta ärendet på allvar.
Vi har talat med Sveaskogs nya vd Per Matses tre gånger och sagt att om de kan presentera ett enda bevis på vad de påstår, så ska vi aldrig mer lyfta ärendet. Men hans slutkommentarer är att ”ni har inget avtal i dagsläget” och ”förhandlingsläget är dåligt på grund av att ni gått till media”. Något möte får vi inte.

Fria ordet gäller inte i Sveaskog
Det är alltså otillåtet för oss att berätta sanningen i media, medan det är okej för Sveaskog att ljuga om oss i media. Det fria ordet gäller med andra ord inte i statliga Sveaskog. Vi får inte ställa frågor, kräva svar eller ifrågasätta Sveaskogs beslut, utan ska stå med mössan i hand och acceptera läget.
Yttrar man sig så straffas man obönhörligen med repressalier och smutskastning. Alla sätt är tillåtna. Bolagets chefsjurist berättade att någon i laget uttryckt sig negativt om Sveaskog på sociala medier och att det var en anledning till uteblivet kontrakt. Bor vi i Sverige eller i Kina?
Många tycker säkert att vi ska ge upp, precis som Sveaskog vill. Men varför ska vi acceptera lögner från enskilda människor som inte känner oss?
Nej, vi kräver att ägardirektivet, uppförandekoden och allmänt hyfs ska gälla även i statliga Sveaskog. Så vi väntar på upprättelse.

GREGER THORSSON OCH CHRISTER KLINTEFELT
Grundforsbyggets jaktklubb

I en granskning i nummer 11 2020 med fortsatt debatt i nummer 1-2 2021 av Jakt & Jägares pappersupplaga skildras Grundforsbyggets jaktklubbs kritik mot Sveaskog, med svar från Mikael Lundberg, Sveaskogs skogsvårdschef i Nord-området.
Debatten har även förts här i webbtidningen, läs mer här och här.