Svenljungagruppen laddar om

Svenljungagruppen, som koordinerade eftersöksstrejen, planerar nya aktioner för att påverka vargpolitiken som drivs i Sverige. Nu överväger man att starta en organisation med mål att Sverige går ur EU, skriver Svenljungagruppens ledning i sin debattartikel.

Vargbältet börjar nu bli fullbesatt av revir vilket innebär att vargarna nu måste etablera sig söderut. Vi har i vinter haft mycket problem med varg ända nere i Skåne. Det kommer säkerligen att etableras revir i södra Sverige och redan under detta år så kommer ytterligare ett stort antal vargar att invadera södra Sverige.

Vi bevakar vilken riktning frågan nu tar och om EU-kommissionen kommer att stämma Sverige så överväger vi att starta en organisation med mål om ett utträde ur EU. I detta läge kommer vi även att överväga en ny eftersöksstrejk.

Strejk med start 1 april
Den skall i så fall bli kraftfullare än tidigare eftersökstrejk och då krävs en större enighet i jägarkåren. Om vi kan vi nå en större solidaritet hos jägarna för en ny strejk så kommer den att starta den 1 april. Den skall då drivas som en budkavle där strejken organiseras lokalt till exempel kretsvis för att få maximal uppslutning. Planeringen är uppstartad.

Vi kommer även att förbereda ett arbete inför nästa val där vi bör jobba för en personvalsröstning där vi kräver att politikerna oavsett partifärg redovisar om de arbetar för en obegränsad vargstam eller begränsad vargstam om max 180 vargar.

Vår förhoppning är att EU-kommissionen nu tar sitt förnuft till fånga och låter våra folkvalda politiker sköta frågan så att de kan värna landbygdens befolkning och dess näringar.


Svenljungagruppen

Thomas Ekberg, Urban Nilsson, Bengt Håkansson, Mikael Fransson, Kjell Lennartsson, Leif Andreasson, Thomas Persson.