Vildhundar och misstänkta varghybrider som skjutits på order av den finländska polisen när flocken började härja på den finska sidan av ryska gränsen. Stora penningsummor gör att lurendrejeriet med varghybrider kan fortsätta, även med statsstöd, konstaterar debattören Eirik Granqvist
Foto: Finska polisen Vildhundar och misstänkta varghybrider som skjutits på order av den finländska polisen när flocken började härja på den finska sidan av ryska gränsen. Stora penningsummor gör att lurendrejeriet med varghybrider kan fortsätta, även med statsstöd, konstaterar debattören Eirik Granqvist

Svindel med odlade vargar får statsstöd

Lurendrejeriet med odlade vargar och vargkorsningar som släppts och fått leka varg omsätter stora summor pengar, konstaterar Eirik Granqvist, tidigare överkonservator vid Helsingfors universitets Zoologiska museum. Ett exempel är västeuropeiska ”naturskyddare” som finansierar ryssen Vladimir Bologov. Han har släppt ut 57 odlade vargar nära finska gränsen. Nu skjuts allt fler varghybrider på bland annat Karelska Näset. 
”Varför en statlig institution och två ministerier försvarar och underlättar en veritabel odling av vargar är mig en gåta”, skriver Granqvist.

Redan för några år sedan förundrade jag mig över våra så kallade vargforskares okunskap när jag såg bilder av gula byrackor som sövdes och förseddes med radiosändarhalsband av vargforskaren Kojola och hans assistenter i nordöstra Finland.

Jag minns att jag såg bilderna i tidningen Jägaren. Jag förvånade mig då över okunskapen eftersom det inte var enbart färgen utan också djurens anatomi som inte stämde med vargens. Byrackorna var klara korsningar. Jag kunde då ännu inte tänka mig att det rörde sig om annat än ren okunskap och att korsningarna kunde ha tillkommit annat än via spontana korsningar mellan hund och varg.

Gränsvakternas korsningar?
En annan möjlighet var att det rörde sig om lössläppta eller förrymda exemplar av sovjetryska gränsvaktens odlade korsningar, vilka användes vid gränsövervakningen innan elektroniken gjorde dem överflödiga när sovjetväldet fallit. Sådana korsningar hade jag också haft på mitt dissektionsbord. Korsningarna är ytterst vaksamma men skäller inte. Ryska gränsvaktens korsningar brukade dock vara mera varglika till färgen. Den gula varianten tycks mera ha förekommit i det inre av Ryssland.

Om de hållits bara som ”sällskapsdjur” eller om man verkligen använt dem för något specialändamål är mig oklart. En typiskt gul korsning har jag i alla fall fotograferat på Darwin museet i Moskva.

Korsningar även i Sverige
Jag funderade en hel del på de gula varianterna och med åren blev jag mer och mer förundrad över att korsningar av alla möjliga ursprung började dyka upp i Finland, Sverige, Norge och i Tyskland.

I Finland, Sverige och Norge förekom förutom de gula varianterna, som likt andra ”disktrasor” är korsningar mellan laika och varg, också korsningar mellan husky och varg.

De har alla fått leka varg och de svenska ”vargforskarna” har pratat sig hesa om hur värdefulla dessa korsningsprodukter är för att motarbeta inaveln hos vargarna. Detta trots att det knappast finns någonting brokigare än den svenska vargstammen, som förutom korsningarna också består av vargar av mycket olika ursprung. En del har inköpts från Estland tidigare.

Också vargar av mongolisk ras har förekommit. Hur många av de människotillvända vargarna som härstammar från djurparker kan ingen säga.

Zoo med varghybrider
Ännu mera konfunderad var jag när jag inkallades till Lausitz i Tyskland för att titta på vargarna där. På ett varginformationscentrum som installerats visades på en stor poster en korsning mellan husky och varg. Den uppgavs visa en varg. Var bilden tagits vet jag inte. Övriga bilder på centret visade enbart korsningar mellan varg och schäfer, troligen tjeckisk sådan.

Avgjutningarna av spår som visades i vitriner var alla hundspår. Föreståndaren för centret satt i sitt kontor men vägrade ta emot. Hon var tydligen rädd för att möta sakkunskap.

På kvällen fick jag se ytterligare bilder av det som kallades varg men ingen av dem var varg. Nu har jag i dagarna fått mig tillsänt en bunt bilder ytterligare från nämnda ort. Alla visar likaledes enbart ”byrackor””.

Förvandlades till sibirisk skogsvarg
När den första vargen åter dök upp i Mercantour på franska Rivieran sades det att den invandrat från Italien, osedd över den tättbebyggda Po-slätten och utan att göra skada.

På gränsen genomgick den sedan en metamorfos rasmässigt för det första skjutna exemplaret var en stor sibirisk skogsvarg, det vill säga samma vargras som vi har i Finland förutom ”byrackorna”.Inte den lilla, rölliga italienska vargen.

På halsen syntes det dessutom tydligt att vargen före lössläppandet hade varit försedd med halsband och fötternas trampdynor var platta på grund av att den hade hållits i en bur med betonggolv. Jag var vid den tiden chef för ett naturhistoriskt museum i Frankrike.

Bologovs vargutsläpp
Under de senaste åren har jag varit väl medveten om lurendrejeriet med odlade vargar och vargkorsningar som släppts och fått leka varg och flera gångar har jag skrivit artiklar i ämnet men konkreta bevis har varit svåra att ta fram. Nu finns de också.

Ryssen Vladimir Bologov började sina ”vargstudier” 1986 och enligt egna uppgifter började han sedan arbeta med både vilda och zoovargar 1993.

Allt har finansierats via västeuropeiska ”naturskyddare”. Att det förekommit en massa business med försäljning av vargar och hybrider är klart och enligt Bologovs egna uppgifter har han också släppt lös 57 av dem i ryska Karelen nära finska gränsen.

Allt fler varghybriser skjuts
Vi kan därför nu kallt konstatera att de märkliga hybriderna nog har sitt ursprung därifrån. Ryssarna själva har förundrat sig över de många hybrider de skjutit, bland annat på Karelska Näset.

Det är alltså fråga om en rent kriminell verksamhet. Inte ens i Ryssland får man odla vargar, varken rena eller hybrider, för att släppa lös dem i naturen.
När man i Pöytyä sköt den klara hybriden, byrackan Auli nyligen blev jag ganska hårt åtgången när jag hävdade sanningen om djuret, nämligen att det inte var frågan om någon renrasig varg utan en korsningsprodukt.

Ger stora penningsummor
Varför man bestämt måste hävda motsatsen och försvara förfalskningen är mig en gåta. Kanske är det en penningfråga? Ren business?

Enligt obekräftade, erhållna uppgifter kostar ”vargforskningen” årligen mellan 480 000 och 700 000 euro.

Förutom vilt- och fiskeriforskningsinstitutets ordinarie medel torde både Jord och Skogsbruksministeriet och Miljöministeriet ha beviljat specialanslag.

Varför en statlig institution och två ministerier försvarar och underlättar en veritabel odling av vargar är mig en gåta.

Varför motarbetar dessa instanser landsortsbefolkningens intressen och bidrar till att minska på viltbeståndet? Finländska myndigheter som medvetet motarbetar medborgarnas trygghet och säkerhet på landsbygden samt boskapshållningen har inte tidigare förekommit. De ansvariga herrarna borde nu dra konsekvenserna och övergå till andra sysselsättningar.

Hävdar att vargar är ofarliga
Till lust och leda har man försökt hävda att vargen är helt ofarlig för människan trots de många exemplen på vargdödade barn och även vuxna under gångna tider. Under hela 1900-talet var antalet vargdödade i Finland mycket få men jag känner till ett par fall och det senaste 1932. Att inte flera förekom beror på att vargen i praktiken var utrotad i vårt land och endast sporadiskt från Ryssland invandrade vargar förekom. Dessa sköts i regel mycket snabbt.

När jag i mars vistades i Kina som rådgivande gäst vid ett antal naturhistoriska museer dödades en 62-årig kvinna och ett barn i provinsen Schandong av vargar. Ytterligare sju människor hade blivit attackerade.

Vargattack i Finland tystades ned
Hemkommen till Borgå fick jag höra om den 72-åriga damen i Rapattila, nära Willmanstrand, som blivit vargangripen. Likt i diktaturstater förbjöd dessutom polisen de deltagande jägarna att kommentera jakten för media. Några sådana befogenheter har inte polisen i verkligheten i Finland.

Vi har ingen nytta av vargarna i vår natur. Ett litet, noga kontrollerat bestånd kunde kanske tolereras av detta i världen allmänna rovdjur men nu har alla förnuftets gränser överskridits.

Vargen får inte vara viktigare än människorna och deras livs- och utkomstmöjligheter på landsbygden.

Eirik Granqvist, tidigare överkonservator vid Helsingfors universitets Zoologiska museum, professor vid Shanghai Science & Technology Museum