Upp på barrikaderna i Västerbotten!

Vem är rovdjursansvarig i Jägarnas Riksförbund här i Västerbotten? En berättigad fråga, då vi i länet har en mycket stark rovdjursstam av lodjur. Björn och varg är på stark frammarsch i länet. Om det till äventyrs finns en rovdjursansvarig så måste jag i sanningens namn säga att den personen för en anonym tillvaro. Svenska Jägareförbundets […]

Vem är rovdjursansvarig i Jägarnas Riksförbund här i Västerbotten? En berättigad fråga, då vi i länet har en mycket stark rovdjursstam av lodjur. Björn och varg är på stark frammarsch i länet. Om det till äventyrs finns en rovdjursansvarig så måste jag i sanningens namn säga att den personen för en anonym tillvaro.
Svenska Jägareförbundets förbundsordförande i Västerbotten har i dagens lokalradioprogram föreslagit användning av skoter vid lodjursjakt.
I grunden ett mycket bra förslag som jag hoppas kommer upp på agendan angående jakt på varg.
Träd fram, du eventuelle JRF-rovdjursanvarig i Västerbotten och visa framfötterna.
JRF-medlemmar är inte betjänta av att ansvariga i JRF för en anonym tillvaro.
Upp på barrikaden och slåss för medlemmarnas åsikter.

”Du är välkommen att hjälpa till”

Vi har sökt skyddsjakt på 54 lodjur i länet. Ett exempel på att vi är aktiva i rovdjursfrågan. Både rovdjursrådet och viltvårdsnämnden läggs ned och en ny viltförvaltningsdelegation ska bildas för att ta hand om viltföevaltningen i länet framöver.
Vi i JRF-distriktet jobbar med de här frågorna bäst vi kan. Men det är svårt att få gehör för våra ståndpunkter, främst från Naturvårdsverket. Samma problem har Jägareförbundet.
Du är hjärtligt välkommen med oss upp på barrikarna, John E Mårdner, om du vill hjälpa till med arbetet att få en bättre rovdjurspolitik.

Bernt Andersson, ordförande och rovdjursansvarig för JRF i Västerbotten