Vad är ”förberedelse till illegal jakt”?

Jägareförbundet skriver på sin hemsida om vargsymposiet i Vålådalen, där rovdjursutredaren Åke Pettersson gav ”vinkar” om den pågående utredningen. Pettersson sade bland annat att det kan komma förslag, som gör förberedelse till illegal jakt kriminell. Hur tänker man definiera ”förberedelse till illegal jakt”? Är det att räkna som förberedelse till illegal jakt, om en djurägare […]

Jägareförbundet skriver på sin hemsida om vargsymposiet i Vålådalen, där rovdjursutredaren Åke Pettersson gav ”vinkar” om den pågående utredningen. Pettersson sade bland annat att det kan komma förslag, som gör förberedelse till illegal jakt kriminell. Hur tänker man definiera ”förberedelse till illegal jakt”?

Är det att räkna som förberedelse till illegal jakt, om en djurägare talar om att han tänker försvara sina djur vid ett eventuellt rovdjursangrepp?

Är det förberedelse till illegal jakt om man varnar sina grannar och rapporterar när man sett rovdjur och/eller färska spår efter rovdjur?

Att varna sina grannar, så de kan vidta nödvändiga åtgärder för att skydda sina djur, är helt naturligt för den som lever på landsbygden. Det är lika naturligt som att varna sina grannar vid en hotande skogsbrand eller om okända personer uppträder misstänkt. Det hjälper nämligen inte att larma polisen i sådana fall eftersom polisen beordras prioritera ”tjuvjägare”!

Är det illegal förföljelse och förberedelse till illegal jakt om man vid färd på sin egen skogsbilväg upptäcker rovdjursspår i färdriktningen? Måste man då avbryta färden och backa tillbaka och uppskjuta skogsarbetet tills man tror att spåren försvunnit?

Rovdjursutredaren ska, enligt Jägareförbundets hemsida, definiera vem som har ansvaret för rovdjuren.

Staten anser sig idag ta ansvar för rovdjuren genom att betala ut ekonomisk ersättning till tamdjursägare, som fått sina djur skadade eller dödade av rovdjur. När det gäller varg, bör staten ta det fulla ansvaret och hägna in vargarna i rymningssäkra, revirstora områden.

Detta är den enda kompromiss i rovdjursfrågan som rädda och bekymrade tamdjursägare och landsbygdsbor kan acceptera. Det är oförståeligt att rovdjursvännerna inte vill inse att hägnandet av varg gynnar även vargarna, eftersom de i hägn slipper bli utsatta för ”tjuvjakt”.

Anne-Christine och Stig Engdahl, djurbönder i Ed/Haldenreviret