M-politikerna Sten Bergheden och Marléne Lund Kopparklint kritiserar polisens hantering av frågor om jakt- och målskyttevapen. De öppnar för att flytta handläggningen av vapenlicenser till en ny viltmyndighet.
Foto: Moderaterna M-politikerna Sten Bergheden och Marléne Lund Kopparklint kritiserar polisens hantering av frågor om jakt- och målskyttevapen. De öppnar för att flytta handläggningen av vapenlicenser till en ny viltmyndighet.

Vapenägarna behöver en m-regering

Sveriges legala vapenägare behöver en regering som leds av Moderaterna, anser m-politikerna Sten Bergheden och Marléne Lund Kopparklint i debattinlägg. Bland annat vill de skärskåda om polisens handläggning av vapenlicenser kan flyttas till en ny viltmyndighet.

Sverige har en restriktiv vapenlagstiftning som ställer stora krav på den som vill skaffa vapenlicens genom omfattande utbildning, godkända prov och höga förvaringskrav för att få inneha vapen.
Idag får jägare och sportskyttar i Sverige vänta orimligt länge på att få sina licenser, trots att JO vid flera tillfällen påpekat att handläggningstiderna inte ska överstiga 30 dagar. Vi vill ha en översyn och en modern vapenlagstiftning som minskar handläggningstiderna och som förenklar tillvaron för jägare och sportskyttar.

Sverige måste lägga större fokus och ökade resurser på att motarbeta förekomst och spridning av illegala vapen tillsammans med bättre gränskontroller. Men istället har både EU och den socialdemokratiska regeringen försökt att höja kraven och öka regelkrånglet för våra lagliga jägare och sportskyttar. Man blandar ihop olagliga insmugglade vapen med jägarnas och sportskyttarnas lagliga jakt- och sportskyttevapen, trots att svensk forskning visar att det inte är de lagliga vapnen som är problemet.

Istället är det de olagliga och kriminella vapnen, som ofta är insmugglade från Balkan, som säljs och används av de kriminella här i landet. Det är dessa vapen och dess användare polisen måste bekämpa inte våra jägare och sportskyttar. Ändå är det många okunniga politiker som försöker försvåra och byråkratisera handläggningen av vapenlicenser för våra jägare, sportskyttar, samlare och vapenhandlare.

Det finns över 600 000 vapenägare i Sverige som måste kunna köpa, sälja och byta vapen för att kunna jaga och utöva sportskytte utan långa handläggningstider. Jakt och målskytte är djupt förankrade i det svenska samhället och en del av folkrörelserna. För många människor är jakten en livsstil och kan avgöra valet av bostadsort och jägarna måste kunna sköta landets viltvård. Även det renodlade målskyttet engagerar många och har en traditionell koppling både till polis, totalförsvaret och idrottsrörelsen. Detta ska värderas högt, inte nedvärderas genom inskränkthet och ignorans.

Polisen måste prioritera och rekrytera kunnig personal som ser till att landets jägare och sportskyttar får sina licenser i tid. Naturvårdsverkets krav på vapen ska följas och inte feltolkas på något sätt av enskilda polisområden och handläggare. Översynen av vapenlagstiftningen måste resultera i att det ska gå snabbare att köpa och byta vapen inom jägarnas vapengarderob och att sportskyttar kan utöva sporten utan försvårande och tidsförödande regelverk. Våra nordiska grannländer har betydligt kortare handläggningstider och det måste vara fullt möjligt även i Sverige. 

Vi har i vår budget, som nyligen antogs av riksdagen, lagt in ytterligare fem miljoner för att polisen ska prioritera handläggningen av jakt- och sportskyttevapen. Det är inte hela lösningen men en tydlig signal till polisen att handläggningstiderna måste minskas. Den stora förbättringen kommer sen när vi moderater fått igenom vårt förslag om en total översyn av vapenlagstiftningen, men då krävs en moderatledd regering. Vi har förtydligat några av våra förslag här i vår motion om vilka förbättringar och förändringar som måste göras.
Den motionen finns här:

Vi vill också pröva möjligheten och eventuellt flytta licenshanteringen till den nya Viltmyndigheten, för att ytterligare se till att Sveriges jägare och sportskyttars licensärenden får högre och tydligare prioritet. Vi moderater vill förbättra villkoren och minska de långa handläggningstiderna för landets jägare, sportskyttar, samlare.

STEN BERGHEDEN (M)
riksdagsledamot Skaraborg

MARLÉNE LUND KOPPARKLINT (M)
riksdagsledamot Värmland