Varför mörkar polisen problem med trafikeftersök?

Efter att vi initierat till ett möte med ansvarige för eftersöken på polisen i Västra Götaland misstänker vi att allt inte står rätt till. Man har gått ut i media under hela våren och sagt att man inte har några som helst problem. Denna information har även ansvariga politiker tagit till sig.

Nu tyckte vi det var dags att syna polisen. Så vi kollade upp statistik från år 2010, 2011 och 2012 i kommunerna Mark, Svenljunga och Tranemo i Västra Götaland. Där har eftersöksstrejken varit aktiv sedan årsskiftet. När det sker en viltolycka ringer polisen en kontaktman som sedan ringer in lämplig eftersöksjägare. När viltolyckan är åtgärdad av kontaktman eller eftersöksjägare så rapporteras den in i en databas och därefter får han betalt.

Få återrapporter i år
Enligt ansvarig på polisen brukar cirka 73 procent av alla olyckor återrapporteras i Västra Götaland. År 2010 återrapporterades det 283 åtgärder från kontaktmän och eftersöksjägare, år 2011 268  och under 2012 har det hittills endast rapporterats åtta. Under första halvåret har det varit 249 viltolyckor i detta område enligt polisen.
Att då gå ut och säga att allt fungerar utan problem tycker vi inte är sanningsenligt. Om 300 sjuksköterskor skulle strejka, skulle vården då låta människor ligga och lida och säga att man inte har några problem? Givetvis inte, man skulle erkänna att man har problem för att så snabb som möjligt se till att man får igång en dialog. Polisen i Västra Götaland gör tvärtom de säger att allt flyter i stort sett som vanligt och kallar inte till några förhandlingar. Vi frågar oss vad Polisen syfte är med denna mörkläggning? 

Order uppifrån?
Ansvarig polis i Västra Götaland gör troligtvis inte denna mörkläggning på eget bevåg utan har nog fått order uppifrån eller från någon organisation som man samarbetar med.
Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulet Daniel Ligné hävdar oförtrutet att eftersöken fungerar utmärkt i hela Sverige. Vi frågar oss vad han har att vinna på att delta i denna mörkläggning av eftersökstrejken?

Svenljungagruppen ( www.vargtak.nu)
Thomas Persson, Bengt Håkansson, Thomas Ekberg, Mikael Fransson, Leif Andreasson, Urban Nilsson, Kjell Lennartsson