Varför ställer hunden älgen?

En verkligt stor aggressiv laika eller jämte kan teoretiskt ge sig på en mindre kalv. Men normalt ställer sig hundan på några meters avstånd och skäller.
Det finns faktiskt en förklaring till detta beteende om man granskar hur en vargflock hanterar ett byte som den har respekt för.

Vid människors möte med vargar har förloppet utvecklats på ett alldeles speciellt sätt vid några kända tillfällen.

Huvuddelen av flocken uppträder inte aggressivt utan tycks ha till uppgift att hålla bytesdjurets uppmärksamhet, ”lekfullt” beteende har observerats. Men så har man upptäckt att ett djur kommer smygande bakifrån.

Vid de kända fallen har faran upptäckts i tid.

Älgar uppvisar ofta sår just i bakdelen. En älg vänder naturligtvis inte baken frivilligt mot ett rovdjur. Älgens anatomi gör att ingen varg kan hålla jämna steg med en älg genom normal skogsmark och angripa bakifrån.

Älghundens beteende speglar här vargens. Den ser som sin uppgift att hålla älgens uppmärksamhet medan flockledaren, jägaren, försåtligt anfaller.

Möter du en vargflock i skogen, vakta ryggen.