Vargar bär på dvärgbandmaskar

Innan vargarna släpptes ut i Yellowstone National Park hade de behandlats mot dvärgbandmaskar. I oktober numret av Journal of Wildlife Diseases rapporterar man nu att vargarna i Idaho och Montana är smittade av en nordlig variant av Echinococcus granulosis. Och man hittade masken i över 60 procent av de undersökta vargarna.

Denna variant har inte tidigare hittats på dessa breddgrader. Hur har den kommit dit är osäkert. Endera fanns den oupptäckt och i ett litet antal redan förut eller också har en långvandrande varg fört den med sig. Hur som helst är den nu på plats och kan inte bekämpas utan människor måste nu tänka på infektionsrisken. 

Människor kan drabbas
Människor kan få i sig äggen genom att handskas med vargavföring eller genom pälsen på döda vargar. Bär och svamp kan vara infekterade. De torra äggen kan även inandas då de lätt blåser runt.
Hur vet vi att våra önskade varginvandrare inte bär med sig dvärgbandmaskar? 
En räcker för att smitta hela Sverige.

Innehåller en bra bild av parasitens livscykel. Observera att artikeln visar Norra Skandinavien som smittat område. Den fanns tidigare i renbetesområde