Vargar dödar indiska barn

Vid förberedelserna för riksdagsbeslutet om en sammanhållen rovdjurspolitik var Anders Bjärvall inkallad som sakkunnig beträffande vargens farlighet. Enligt obekräftade källor gällde att ett tveksamt fall inträffat i Indien 1996. Men det finns källor som ger en helt annan bild av vargproblemen i Indien, hävdar Calle Seleborg, aktiv i Folkaktionen ny rovdjurspolitik.

Utdrag från en utredning av Kishan Singh Rajpurohit: ”Child Lifting: Wolves in Hazaribagh, India” publicerad mars 1999 i AMBIO (En svensk vetenskaplig tidskrift) visar bland annat följande:

År 1878 dödades 624 personer av vargar i Uttar Pradesh. I Hazaribagh, Bihar, dödades 122 barn 1908-86 och 1910-1915 dödades 115 barn.

Trots detta är vargen strikt skyddad i Indien där offrandet av människoliv anses vara ett acceptabelt pris för naturskyddet. Inom det 40×50 kilometer stora område i Hazaribagh som studien omfattar dödades 90 barn åren 1989-1995 och av dem 78 mellan april 1993 och mars 1995.

Barnen togs vanligtvis när de lekte på allmänna platser i byn eller vid framsidan av huset där de bodde.

I några av fallen togs barnen direkt från mammans knä eller från gården. Vargarna jagade i grupper om två-fyra individer. Flockmedlemmarna gömde sig i buskage eller liknande skydd nära bygränsen och själva anfallet gjordes av en ensam varg. Barnen, ibland av samma vikt som vargen själv (indiska vargar är mycket mindre än våra), höggs i nacken, midjan, huvudet, bröstet eller höften.

Bytet förtärdes på ett avstånd av en till 2,5 kilometer från byn. Små barn skickas aldrig ensamma ut från byn. Alla anfall utfördes endera i utkanten av byn eller inom själva byn.

Man bör också hålla i minnet när man läser rapporten att i förhållande till dödsfall av andra orsaker, rabies, giftormar, elefanter med mera är ett hundratal barn av relativt liten betydelse i Indien.

Totala antalet vargar för hela Indien uppskattades till 1000-2000 individer.

Författaren Kishan Singh Rajpurohit har en PhD i biogeografi från universitetet i Jodhpur, Jodhpur, Indien. Vid artikelns tidpunkt arbetade han med olika problem med konflikter mellan vilda djur och människor i olika delstater i Indien. Omfattande källhänvisningar ges i hans artikel.