Vargar kan göra att det bara fälls 260 älgar per år

Rovdjursdebatter är ofta hetsiga och detta bidrar ofta till att det inte går att föra någon som helst dialog på sådana möten. Istället blir det nära nog polsk riksdag, där alla pratar i mun på varandra utan att egentligen lyssnat på vad den andra kontrahenten har att säga. Detta medför att det finns väldigt många […]

Rovdjursdebatter är ofta hetsiga och detta bidrar ofta till att det inte går att föra någon som helst dialog på sådana möten. Istället blir det nära nog polsk riksdag, där alla pratar i mun på varandra utan att egentligen lyssnat på vad den andra kontrahenten har att säga. Detta medför att det finns väldigt många människor som egentligen inte vet vad det handlar om. (vi kan begränsa oss till varg), utan bara ”hänger” på denna grupp av ”gaphalsar” som inte har förmågan att lyssna på fakta.

Dessa individer kan inte tänka på resultatet i framtiden. Dåligt sällskap vill jag kalla det hela för.

Varför är vargen då ett hot mot människan, naturligtvis främst mot deras hundar, samt tamdjur, och inte minst jakten? Jägare betalar miljardbelopp årligen i arrendekostnader. De har inte har ett dugg lust att ensamma stå för kostnaden av rovdjurens mat. Jakten är för övrigt en gammal tradition och tyvärr nödvändig, eftersom vargen inte kan tjänstgöra som jägare och sätta in punktinsatser där det så skulle behövas.

Lite fakta från vargtäta länder kommer att påvisa vad som kan komma att ske om det inte blir någon eftertanke.

Ryssland har en stor och ökande vargstam, vilket medför att den årliga älgavskjutningen inom federationen, som utgör en areal av hela 2300 000 000 hektar, var cirka 17 000 älgar. Det motsvarar 0,006 älgar per 1000 hektar.

Den ryska avskjutningen på älg skulle motsvara cirka 260 älgar för hela Sverige.

Om man tittar på Nordamerika då, där måste det ju finnas gott om älg, eller?

Nu har även detta land en ökande vargstam och trots stora områden med Kanada och Alaska inräknade är det ruskiga siffror som råder. Där råder ett begränsat jakttryck på äldre tjurar, eftersom då kor och kalvar har svårare att försvara sig mot främst varg.

Ändå är det bara en årlig avskjutning på cirka 90 000 djur, vilket motsvarar cirka 0,05 djur per 1 000 hektar.

Med samma förutsättningar i Sverige skulle de nordamerikanska villkoren motsvara att det fälldes 2 000 älgar per år i Sverige.

Hemska siffror, som kanske inte ens de svenska skogsbolagen skulle godta, med uteblivna arrenden som följd.

Den som har förmågan att ta dela av detta borde reagera, annars är det nog kört och det kommer fortare än vad man tror.