Ska vi ha varg i Sverige bör de finnas inom inhägnader, skriver företrädare för JRF-distrikten i varglänen. Jokkmokksvargen sköts från helikopter sedan den orsakat för stora skador i rennäringen.
Ska vi ha varg i Sverige bör de finnas inom inhägnader, skriver företrädare för JRF-distrikten i varglänen. Jokkmokksvargen sköts från helikopter sedan den orsakat för stora skador i rennäringen.

”Vargar ska bara finnas i inhägnader”

Den kommande vinterns spårningar på snö kommer troligtvis att visa att det finns cirka 20 vargföryngringar i Sverige. Med 20 föryngringar har riksdagens etappmål uppnåtts.
Om det finns 300 vargar i Sverige är det hög tid för riksdagen att ompröva det tidigare rovdjursbeslutet. Det anser Jägarnas Riksförbunds distrikt i varglänen Värmland, Örebro, Dalarna, Gävleborg och Jämtland-Härjedalen.
I en skrivelse till miljöministern, jordbruksministern, miljö- och jordbruksutskottet samt rovdjursutredaren Åke Pettersson kräver de fem JRF-distrikten att vargarnas etablering i Sverige omprövas. Vargarna bör hållas i inhägnader, anser de.
Företrädare för distrikten skriver följande:

Ompröva rovdjursbeslutet från 2001 vad gäller varg

Konsekvenserna av det rovdjurspolitiska beslutet från 2001 har inneburit ett stort ingrepp i många människors livsstil. Hela det starkt traditionsbundna levnadssättet, med jakt och djurhållning som en självklar del av livskvaliteten, är på väg att omöjliggöras. Motivationen är hos stora grupper på väg att vändas till resignation och uppgivenhet. Denna utveckling måste stoppas.

Raserar landsbygdens grundvalar

Det som händer i de mellansvenska skogsbygderna är varken försvarbart eller rimligt och det kan väl inte ha varit den lagstiftande församlingens mening att rasera grundvalarna för ett traditionsbundet landsbygdsliv?

Den senaste tidens accelererande händelsekurva visar med tydlighet att en växande vargstam i Sverige inte går att förena med urgamla svenska jakttraditioner.

Inte heller är det rimligt att djurhållare, istället för att stängsla in sina djur, ska behöva stängsla för att hålla statens djur ute från sina beteshagar.

Bilder på dödade och delvis uppätna hundar, kalvar och får har blivit vardagsmat i våra tidningar. Människor utsätts för ett övergrepp som de inte kan påverka på annat sätt än att resignera och ge upp sina högsta värden i livet.

”Nu får det vara nog”

De fem viltvårdsdistrikten i Jägarnas Riksförbund, vilka utgör kärnområdena för vargens etablering i Sverige, vill tydligt markera följande:

Nu får det vara nog!

Utvecklingen visar att de negativa konsekvenserna av det fattade beslutet, vad gäller varg, blivit av en annan dignitet än vad som förutsattes i den proposition som låg till grund för beslutet.

Därför hävdar vi att beslutet vad gäller delen om vargens etablering i Sverige måste omprövas och att ett nytt beslut fattas, med större hänsyn till vargens påverkan på människors liv och möjligheter.

Ska vi ha varg i Sverige bör den hysas inom inhägnad, förslagsvis i någon av våra stora nationalparker.