”Vårt förbund står för ett fortsatt nej till frilevande varg. JRF respekterar fattade demokratiska politiska beslut. Men då bör minst 160 vargar fällas innevarande vinter för att vi ska närma oss den nivå på 270 vargar som Naturvårdsverket beslutat”, skriver JRF-basen Solveig Larsson.
”Vårt förbund står för ett fortsatt nej till frilevande varg. JRF respekterar fattade demokratiska politiska beslut. Men då bör minst 160 vargar fällas innevarande vinter för att vi ska närma oss den nivå på 270 vargar som Naturvårdsverket beslutat”, skriver JRF-basen Solveig Larsson.

Vargdrabbade utmålas som onda

Frågan om licensjakt på varg får medier att åter blåsa upp en debatt där vargdrabbade utmålas som ”onda”, konstaterar JRF-basen Solveig Larsson.

2014 blir snart 2015. Än en gång får ett intensivt och på många sätt turbulent år inom jaktpolitiken läggas till handlingarna.
Bedrövlig nog har ingen vargjakt fått genomföras på grund av bevarandesidans överklaganden. 
Men en intressant fråga om hur ”rasrena” vargarna är som vistas i Sverige har debatterats. 
Den debatten har kryddats i slutet av året med en forskarrapport som anger att delar av den europeiska vargstammen är hybrider. Därför anser författaren att även varghybrider bör skyddas. 

Beslut om vargjakt
Riksdagens beslutade nya rovdjurspolitik har under året börjat genomföras administrativt genom att Naturvårdsverket beslutat om hur länsstyrelser i vargbältet ska få besluta om varg­jakt i respektive län i januari 2015. 
Därmed blåser media åter upp en debatt där bevarandesidan blir de ”goda” och de drabbade av varg utmålas som ”onda”. 
Medkänsla med de svenskar som utsätts för stor försämring av livskvalitet för att de bor i ”fel” områden, där det svenska samhället vill inhysa vargar, saknas i praktisk handling. 
Att därtill höra hur vår nya miljöminister, tillika vice statsminister, beklagar att vargjakten inte hann stoppas denna höst inger dystra föraningar om vad som kommer framöver.

Praktiska beslut krävs
Det krävs nu tydliga praktiska beslut av regeringen i positiv riktning för att de som berörs av vargens härjningar ska återfå någon som helst tilltro till landets politiker.  Ett sådant beslut är att regeringen driver att EU-kommissionen tydligt återför makten över alla viltfrågor till nationella beslut. 
EU måste slå fast att respektive medlemsland är suveränt att hantera alla viltfrågor inom sitt lands gränser. 
En liten förhoppning om att vargjakt verkligen genomförs denna vinter är att regelverket nu förstärkts med lärdomar från alla domstolsprocesser som skett. 
Därmed ska inte obstruktioner mot genomförandet av riksdagens demokratiskt fattade rovdjurspolitik kunna verkställas.


Jakt på 160 vargar

Men det är ett steg som inte räcker, anser Jägarnas Riksförbund (JRF). Vårt förbund står för ett fortsatt nej till frilevande varg. JRF respekterar fattade demokratiska politiska beslut. Men då bör minst 160 vargar fällas innevarande vinter för att vi ska närma oss den nivå på 270 vargar som Naturvårdsverket beslutat för att upprätthålla gynnsam bevarande status. 

”Närmast patetiskt”
Det är i det närmaste patetiskt att trots all hög administrativ kompetens i myndigheten vågar ingen ta höjd för den tillväxt som skett innevarande år. Besluten om licensjakten grundas istället på det vargantal som angavs innan årets föryngring skedde.
En annan fråga inom rovdjursförvaltningen, som saknar acceptans och rimlighet, är inventeringen av lodjur. 
Vi förvägras att kunna bekräfta lodjursförekomst med ny teknik, som till exempel bilder med hjälp av viltövervakningskameror. 
Däremot förväntas vi skapa lämplig mängd snö under den tid inventering ska ske, så vi kan spåra i snö för att erhålla bekräftelse på loförekomst.

Fixa bättre villkor
Vi jägare försöker verkligen vara engagerade. Men vi klarar faktiskt inte att ändra klimatet. Så en vädjan är att ge oss möjlighet att utveckla inventeringarna med ny teknik. Andra länder fixar faktiskt det. 
Nu har vi, till glädje för bevarandesidan som vädrar inställd jakt, lyckats med att under 2014 inventera ner loantalet till ett antal som underskrider gynnsam bevarande status. Med fler snöfattiga vintrar kommer den officiella lodjursstammen att ytterligare sänkas. Men det säger troligen mer om snötillgång (eller brist på den) än om det verkliga antalet lodjur som finns i landet.

Krydda med drevskall

Nu hoppas jag att alla Sveriges jägare får en skön jul, med goda möjligheter till vila och avkoppling med nära och kära.
Om julhelgen därtill kan kryddas med glada hundskall efter villebråd i marker med snöskrud avslutas året med en värdig final.
God Jul och Gott Nytt År!