Vargjakt blir vinst för staten

Skjut bort den vargetablering som finns i Sverige – det blir det en vinst för staten. Idag läser man i dagspressen vilka enorma problem vargetableringar ställer till med. Det gäller både dem som har boskap och de som bedriver jakt med löshund. Folk som har bott och levt i generationer på landsbygden har fått sluta […]

Skjut bort den vargetablering som finns i Sverige – det blir det en vinst för staten.

Idag läser man i dagspressen vilka enorma problem vargetableringar ställer till med. Det gäller både dem som har boskap och de som bedriver jakt med löshund.

Folk som har bott och levt i generationer på landsbygden har fått sluta med sin näringsverksamhet. Vargen tar boskap och hotar på sikt det som tidigare generationer gjort för att hålla landskapet öppet.

Några har försvarat sin boskap och skjutit varg. Det har till exempel resulterat i sex månaders husarrest med fotboja.

De som har gått ut öppet i media och kritiserat rovdjurspolitiken har blivit hotade och fått leva i skräck för repressalier.

De gröna näringarna, som nu hotas av rovdjursproblem, skapar arbetstillfällen, både indirekt och direkt. Det skapas arbetstillfällen för upp till nio personer runt en jordbrukare.

Sverige är ett avlångt land, som möjliggör etableringar från Kiruna i norr till Ystad i söder. Ser man till vad 165 000 näringsidkare tillför till stat och kommun i skatt, samt alla olika arbetstillfällen de tillför, är det flera miljarder årligen till statens skattekista.

Den kostnad som de stora rovdjuren belastar staten med är cirka sex miljarder årligen.

Det är märkligt att inte dessa pengar istället kan gå till andra inriktningar, skola, vård och omsorg.

Efter revolutionen slutade Sovjet att betala ut skottpengar till de jägare som höll på med allehanda jakt som de livnärde sig på. Det har medfört att vargpopulationen har stigit till cirka 45 000 individer. Idag har löshundsjakten helt försvunnit.

Även i Sverige kommer älgen att försvinna i de regioner där vargen har etablerat sig.

För att vi inte skall få dessa problem uppmanar jag till kamp. Det gäller att få de beslutande att tillstyrka avskjutning av den vargetablering som finns i Sverige. De som vill ha en stor population av varg bör besöka de länder som har tillåtit ett enormt överskott av dessa rovdjur.