Om vi skall vänta med vargjakt flera månader kommer situationen att bli ännu svårare och nya valpkullar kommer att födas. 
Om vi skall vänta med vargjakt flera månader kommer situationen att bli ännu svårare och nya valpkullar kommer att födas. 

Vargläget i Värmland allt svårare

På sajten vargobs.se kan man dagligen följa de aktuella vargobservationer som görs. Här finns de olika länen, men man kan också se observationerna kommunvis. Informationen är mycket seriös och har här i Värmland, vid ett flertal tillfällen, blivit kontrollerade av länsstyrelsens vargspårare. De har ingen anmärkning på de uppgifter som har getts. 

Vargförekomsten i Värmland är idag skrämmande stor och visar att vi inom vårt län har fullständigt tappat kontrollen över denna. Någonting måste göras och det snabbt. Enda lösningen för att få en kontrollerbar situation är att jakt på varg måste beviljas omedelbart.
Var jaktinsatserna skall beviljas är inte svårt att se. Det är i första hand där den rikligaste vargförekomsten finns. 

Jakten på älg och småvilt stoppad
I flera viltvårdsområden har småviltjakten och löshundsjakt på älg ej kunnat ske utan avstannat helt. Detta gör då att statistiken över antalet vargdödade hundar inom dessa områden blir helt missvisande.
Den så kallade alfahanen, som tidigare fanns på plats där 12 hundar blev dödade, har ju idag enligt uppgift från vargspårare ingen fungerande pejl. Det skapar en ännu större osäkerhet.
Förra hösten var den som mest aktiv inom Bogen, Lekvattnet och Gräsmark, enligt de uppgifter som framkom när pejling skedde.
Hanen har varit synlig inom Bogenreviret flera gånger denna höst, tillsammans med två-tre andra vargar. De observationerna gjordes i samband med en älgjaktsvecka i oktober.

Vargläget förvärras snabbt
Om vi skall vänta med vargjakt flera månader kommer situationen att bli ännu svårare och nya valpkullar kommer att födas. Avskjutningen måste kanske fördubblas och vi kommer kanske ändå inte att få kontroll på vargstammen inom Värmlands län.
Jag hoppas att ni som läser det här gör allt vad ni kan för att medverka till en snabb insats.
När denna insats (avskjutning) är utförd kan man börja på att diskutera hur det skall bli i framtiden med vargförekomsten.

Ingen lätt insats
Att begränsa vargförekomsten är ingen lätt insats eftersom vargen visat sig vara mycket svårjagad och är ett intelligent djur.
Inom parentes kan nämnas att inom Bogen hade man under en pågående älgjaktsvecka elva vargobservationer och fem älgobservationer.
Hoppas att ni kontinuerligt har möjlighet att följa uppgifterna på vargobs.se.
 
Sven-Olof Olsson, sekreterare för Jägarnas Riksförbund i Värmland