Förbundsordförande Solveig Larsson njuter av det goda livet i jaktskogen.
Foto: Bertil Pettersson Förbundsordförande Solveig Larsson njuter av det goda livet i jaktskogen.

Vargtilldelningen är alldeles för liten

Tilltron till rovdjursförvaltningen är i botten. Politiken måste tydligt slå fast att människor i hela Sverige ska kunna leva utan oro för stora rovdjur, skriver JRF:s förbundsordförande Solveig Larsson.

Jakten ger många högtidsstunder. Vi får vara i skogen och njuta av ensamhet i vår vackra natur samt umgås i gott sällskap med både två- och fyrbenta vänner. I år känns de stunderna ännu mer värdefulla genom att restriktioner kring covid-19 har kunnat minimeras och vi kan mötas igen vid jakt. Glädjen när vilt fällts är gemensam, och vi får klimatsmart kött som ger än mer glädje vid läckra middagar där minnen finns kvar av fina jaktdagar.
Vi som gillar jakt har verkligen ett gott liv!

Många vargangrepp
Något som både stör och förstör gott liv är dock effekterna av att tvingas leva med varg i sin närhet, och under denna höst har många angrepp skett mot boskap och jakthundar. Årets beslut om tilldelning under licensjakten på varg är bara en bråkdel av det som behöver fällas.
Under många år har jag ställt mig frågan hur det kan komma sig att det från samhället har blivit mer ”rätt” att värna vargen än de människor och husdjur som drabbas. Att det har blivit ”normal affärsrisk” med varg runt knutarna och att lantbrukare tvingas stängsla så att varg inte tar sig in i hagar, trots att lagstiftningen grundas på att stängslet ska hålla tamdjur i hagen, alltså inte hålla rovdjur utanför.
Jägare riskerar att bli av med vapen och hamna inför tinget när de försvarar sina hundar vid vargangrepp. Och spektakulära polisinsatser, till stora kostnader, görs mot jägare som vistas på sina jaktmarker. Nu verkar polisen ha insett behovet av att attityden till jägare ändras och ett möte med polisledningen i Bergslagen, som JRF initierade, var konstruktivt, lyhört och visade på insikt om problembilden och en vilja att förbättra situationen.

Försämrad livskvalitet
Naturvårdsverkets rapport 7005 belyser hur lantbrukare och jägare som lever nära inpå stora rovdjur upplever sin situation. Det som JRF har påpekat under många år synliggörs. Människor upplever försämrad livskvalitet, oro, vanmakt och orättvis maktfördelning. Tilltron till rovdjursförvaltningen är i botten. Rapporten konstaterar att rovdjursförvaltningen måste ta hänsyn till de berördas situation och anknytning till bygden.
Tecken finns alltså på ny insikt och att det är mer rätt att berörda människors situation beaktas främst. Nu gäller det att politiken också tydligt slår fast detta. I hela Sverige ska människor kunna leva utan oro för stora rovdjur och rättsapparaten behöver få fokusera sina begränsade resurser på brott där människors liv släcks.

Ledaren är också publicerad i Jakt & Jägare #11.2021.