JRF-basen Solveig Larsson vill flytta bort ansvaret för viltet och jakten från Naturvårdsverket.

Vetorätt urholkar rovdjurspolitiken

En helt obegriplig och för äganderätten skrämmande utveckling av rovdjurspolitiken har skett när de så kallade miljöorganisationerna erkänts talerätt av förvaltningsdomstolen avseende skydds- och förvaltningsjakt på varg. Det konstaterar JFR-basen Solveig Larsson. Bevarandesidans unika vetorätt i rovdjurspolitiken kan innebära slutet för många kulturbärande landsbygdsnäringar, varnar hon.

Domarna är överklagade. Men själva inställningen hos domstolen kräver att lagstiftningen i grunden ändras, särskilt eftersom dessa organisationer helt uppenbart är prioriterade och deras inlagor behandlas med förtur, ja till och med på övertid.
Genom en debattartikel i ATL, och sedan tillsammans med samernas riksförbunds jurist i SvD, har vi drivit debatten.
Att ideella organisationer, som varken har och heller inte tar något förvaltningsansvar för helheten i viltvården och inte heller tar något ansvar för äganderätt och brukandet av jord och skog, ska få styra svensk rovdjurspolitik är skrämmande.

Var finns de som värnar om ägandet och brukare?
Men jag undrar också – var finns de politiker och organisationer som i vanliga fall säger sig värna ägande och brukande? Var finns dessa aktörer när den tämligen svaga svenska äganderätten nu ytterligare utmanas av den så kallade bevarandesidan?
Jag saknar er i debatten!

Fått helt unik vetorätt
Bevarandesidan har, om domarna står sig, fått en helt unik vetorätt i rovdjurspolitiken. Det kan med hjälp av rättsväsendet och dessa organisationers naturromantiska syn innebära slutet för många kulturbärande landsbygdsnäringar.
Internationella regler, som grundas på förhållanden som rådde när några få centraleuropeiska länder tillhörde EU, får nu förlama dagens verklighet som är helt annorlunda än när reglerna skapades.
Den svenska regeringen har nu backat och hukat för EU i flera år.

Nu krävs ledarskap
Nu krävs ledarskap och förmåga att skapa förändring och respekt i EU för att svensk rovdjurspolitik. Det måste skapas med en bred lokal förankring, så de som lever i berörda områden respekteras och känner trygghet i vardagen.
Det är en total förändring i förhållande till nuvarande agerande av regeringen – men det måste ske omgående om något som helst förtroende ska kunna återskapas.

Oacceptabel loförvaltning
För övrigt visar det sig nu än tydligare att förvaltningen av lodjur inte sker på ett för mark­ägare och jägare acceptabelt sätt.
Allt för få lodjur får skjutas under jakten även i år.
Därmed har de i flera områden gått snabbt att fälla det antal djur som finns på kvoten.
Vi behöver omgående få verklighetsförankrade metoder för att bestämma antalet lodjur. Här bör alla allmänna observationer under hela året få ingå.

Totalt fel bedömning av lostammen
Lodjurets främsta bytesdjur är rådjur. Rådjursstammen har i flera områden i det närmaste kollapsat utan att det kunna visas i att det finns gott om ”officiella” lodjur. Här är det totalt fel i bedömning av lodjursstammen.
Jägarnas Riksförbund driver denna fråga gentemot myndigheterna och jobbar för att få förbättringar när det gäller att bedöma lodjursstammens storlek. Men det behövs mer!

Vilken myndighet ska ansvara för vilt och jakt?
Nu startar även den jaktpolitiska utredningen.
Första frågan för utredaren är vilken myndighet som ska ansvara för vilt och jakt.
Jägarnas Riksförbund säger att ansvaret bör flyttas från Naturvårdsverket.
Viltvård och jakt är att förvalta och bruka en förnyelsebar resurs. Naturvårdsverkets uppgift är att bevara och skydda, vilket gör att verket inte är lämpligt att ansvara för viltvård och jakt.
Nu startar arbetet och vi får se hur utredaren tar ställning.

Hela jaktlagen ska ses över
Efter att detta blivit klargjort skall hela jaktlagen ses över och moderniseras. Jag har av regeringen blivit utnämnd till expert i utredningen. Därmed får jag förmånen att föra fram förbundets och därmed medlemmarnas syn i utredningen.
Jag hoppas att ni medlemmar via distrikt och avdelningar vill vara med och ge synpunkter och förslag i detta viktiga arbete, som pågår fram till slutet av 2014.

Solveig Larsson, förbundsordförande Jägarnas Riksförbund
Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...